Twitter

Featured

 • Lancering Nieuws in de Klas 2018-2019

  Deze ochtend ontdekten de leerlingen van het 4de middelbaar van de GO! Atheneum Unesco in Koekelberg samen met de Vlaams Minister van Media welk type nieuwsgebruiker ze zijn. De test werd ontwikkeld in het kader van Nieuws in de Klas en is gebaseerd op de cijfers van Apestaartjaren 2018. De test moet leerkrachten en leerlingen bewust maken van nieuwe vormen van nieuwsconsumptie. Lees meer

 • Vlaamse Nieuwsmedia juicht Europees akkoord inzake btw op digitale publicaties toe

  De ministers van Financiën zijn vandaag in Luxemburg overeengekomen de bestaande Europese btw-richtlijn te wijzigen teneinde de lidstaten in staat te stellen lagere btw-tarieven toe te passen op digitale publicaties zoals digitale boeken, kranten en tijdschriften. Lees meer

 • Bent u al op de hoogte van de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen?

  In het Belgische recht bestond geen algemeen wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze worden ook niet beschouwd als intellectuele eigendomsrechten.
  Het Europees Hof van Justitie erkent de bescherming van bedrijfsgeheimen echter als algemeen principe. Er ontstond hierdoor binnen Europa een veelheid aan verschillende opvattingen over wat onder geheime bedrijfsinformatie moet worden verstaan. Om deze redenen wenste de Europese Commissie de wetgeving inzake bedrijfsgeheimen binnen de Europese Unie te harmoniseren via een richtlijn zodat een doeltreffendere rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig gebruik binnen de Europese interne markt werd gecreëerd. De Belgische wetgever heeft nu deze richtlijn omgezet in Belgische wetgeving.
  Lees meer

 • Festival voor de Jonge Journalist: wens je nog aanwezig te zijn? Schrijf je dan nu in!

  Op donderdag 20 september 2017 organiseert Mediacademie Journalistiek in Muntpunt Brussel het Festival voor de Jonge Journalist. Alle studenten journalistiek zijn van harte welkom!
  Lees meer

 • PERSBERICHT: Europees Parlement stemt voor het veiligstellen van de toekomst van journalistiek in Europa

  Vandaag heeft het Europees Parlement in Straatsburg een verslag over auteursrecht aangenomen dat zal bijdragen tot een duurzamere en digitale toekomst voor de Europese nieuwsmedia-industrie. Met de goedkeuring van een naburig recht voor persuitgevers erkent het Parlement de waarde van professionele journalistiek en geeft het persuitgevers een sterkere juridische basis voor de bescherming van hun investeringen in originele en creatieve content. Lees meer