Alle berichten over Vlaamse Nieuwsmedia

Featured

Raad voor de Reclame stelt concretere richtlijnen inzake native advertising op


De Raad voor de Reclame heeft een specifieke Code opgesteld om de reeds bestaande algemene regels in verband met de identificatie van de reclame en de identiteit van de adverteerder die in de Code van de Internationale Kamer van Koophandel zijn opgenomen verder uit te werken.

De Code over herkenbaarheid van native advertising en aanverwante commerciële communicatie is het resultaat van reflecties binnen een werkgroep van de Raad voor de Reclame bestaande uit adverteerders, communicatiebureaus en media.

De term “native advertising” wordt internationaal gebruikt als een verzamelterm voor contextgedreven, commerciële merkinhoud die qua vorm in de lijn ligt van het medium waarop deze inhoud gepubliceerd wordt. Native advertising kan op deze manier de vorm aannemen van een artikel, een beeld, een video … Door middel van native advertising wil de adverteerder de consument aansporen de inhoud te bekijken of op een link te klikken. Andere termen die in dit verband worden gebruikt zijn bijvoorbeeld “content advertising” of “branded content”.

Niet alle inhoud in de media die een merk of een logo van een adverteerder vermeldt, is meteen ook commerciële communicatie.Om te bepalen of een item een commerciële communicatie is of niet, moet gekeken worden naar volgende criteria:

– De creatie en/of verspreiding van de inhoud gebeurt tegen betaling of in ruil voor een andere tegenprestatie;

– De adverteerder oefent controle uit over de inhoud.

Het commerciële karakter van native advertising moet onmiddellijk duidelijk herkenbaar zijn voor het doelpubliek van de communicatie. Dit kan via (audio)visuele of inhoudelijke kenmerken.

Wanneer het commerciële doel van de communicatie echter niet onmiddellijk duidelijk blijkt uit de inhoud en/of de context ervan, moet een expliciete vermelding (label) gebruikt worden.

Termen die gebruikt kunnen worden als label zijn bijvoorbeeld: “advertentie”, “reclame”, “publireportage”, “advertorial”, “promotie”, “aangeboden door (…)”, “gerealiseerd in nauwe samenwerking met (…)”,“powered by (…)”.

Deze regels gelden ook voor de verwijzing naar native advertenties, de verdere verspreiding van native advertenties en de archivering van native advertenties.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal de controle op de naleving van deze Code verzekeren.

De Code zal in werking treden op 4 februari 2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *