Twitter

Kenniscentrum

Mediacademie van start


De vier beroepsorganisaties van de geschreven persuitgevers – Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, UPP en VUKPP – werken dit jaar samen met de Vlaamse overheid rond opleidingen in het kader van Media-academie.

De samenwerking sluit aan bij de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid, in het bijzonder van de Vlaamse minister van Media. Deze laatste maakt voor Mediacademie 1 miljoen euro steun vrij in de vorm van een co-financiering door uitgevers.

De opleidingen voor journalisten en media-professionals versterken de diversiteit, het innovatieve karakter en de kwaliteit van een toekomstgerichte Vlaamse pers. Media-academie wil levenslang leren op de werkvloer bevorderen en zo inspelen op de veranderende evoluties waarmee redacties en uitgevers vandaag te maken krijgen.

De opleidingen zijn toegankelijk voor zij die in vast dienstverband of freelance werken voor leden-uitgevers van alle ondertekenende federaties die de deontologische code van de Raad van de Journalistiek hebben onderschreven.

Veel knowhow en ideeën kunnen tenslotte worden gehaald in de Adviesraad die wordt opgericht met een samenstelling van experten uit onder meer de pers, de uitgeverswereld, vertegenwoordigers van de opleidingen journalistiek, de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek.

 

Comments are closed.