Home » Archive by category "Featured"

NIEUWS IN DE KLAS: SPEEL DE NIEUWSQUIZ EN MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN

11 januari 2022

De Nieuwsquiz is terug! Deze actuaquiz wordt georganiseerd voor leerkrachten en hun leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar. Elke maand wordt een nieuwe quiz gepubliceerd met actuele vragen. Neem deel met je klas en maak kans op tal van leuke klasprijzen!

De eerste ronde staat NU online. Schrijf je klas in en test meteen hoe goed jij en je leerlingen de actualiteit volgen!

Wat moet je doen?

 • Maak een account aan op nieuwsquiz.be.
 • Doe elke maand met jouw klas mee (januari tot en met april). De Nieuwsquiz wordt aan het begin van de maand gelanceerd en 5 kalenderdagen voor het einde van de maand afgesloten.
 • Hopelijk haal je met jouw klas de finale in mei!

Wat kan je winnen?

Elke maand maak je kans op leuke workshops of mediawijze cadeaupakketten.

 

Voor alle informatie en spelregels kan je terecht op www.nieuwsquiz.be.

Peter Blomme nieuwe directeur Vlaamse Nieuwsmedia

3 januari 2022

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt haar nieuwe algemeen directeur, Peter Blomme (32 jaar).

Hij volgt in de functie Sandrien Mampaey op die vorig jaar een nieuwe wending gaf aan haar loopbaan.

Peter is jurist en behaalde ook een LL.M. aan de London School of Economics, waar hij zich specialiseerde in intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder auteursrechten. Intussen heeft Peter een ruime ervaring opgebouwd in het auteursrecht, en dit binnen gerenommeerde Brusselse advocatenkantoren. Gedurende meer dan acht jaar aan de Brusselse Balie, heeft Peter ervaring opgedaan in het kader van allerhande procedures, en stond hij vele cliënten bij door het verstrekken van adviezen en het opstellen van contracten. Daarnaast heeft Peter verschillende publicaties op zijn naam, waaronder een handboek over het Belgisch auteursrecht (Auteursrecht – Capita Selecta, Brussel, Intersentia, 2021, 505 p., geschreven met co-auteur J. Keustermans), en heeft hij meerdere seminaries gegeven.

Gelet op zijn achtergrond en zijn grote interesse in de mediasector in het algemeen en auteursrechten in het bijzonder, is hij dan ook de geknipte persoon om onze associatie te begeleiden in deze boeiende tijden van digitale innovatie steunend op betrouwbare journalistiek en de erkenning van de belangrijke rol voor persuitgevers in het (digitale) medialandschap“, aldus de raad van bestuur van Vlaamse Nieuwsmedia. 

Vlaamse Nieuwsmedia is de associatie van de Vlaamse nieuwsuitgevers DPG Media, Mediahuis en Mediafin. Vlaamse Nieuwsmedia wil de toekomst van de Vlaamse nieuwsbedrijven faciliteren door aan haar leden diensten te verstrekken die de bevordering van hun economische, commerciële en financiële belangen beogen.Vlaamse Nieuwsmedia promoot de Vlaamse nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector met een bijzondere culturele en economische waarde. De associatie richt zich in eerste instantie op de lezersmarkt.

Peter Blomme

peter.blomme@vlaamsenieuwsmedia.be

T +32 2 558 97 74

Lancering Nieuws in de Klas – Bestel nu je pakketten!

11 oktober 2021

Al voor het negentiende jaar op rij gaat Nieuws in de Klas van start. Jongeren volgen steeds minder het nieuws en als ze het nieuws volgen is het vandaag de dag meer en meer online. Voor nieuwsconsumptie biedt dat heel wat kansen maar het houdt ook enkele risico’s in. Online kunnen jongeren heel wat kennis en informatie vergaren. Maar tegelijk komen jongeren op sociale media ook sneller in contact met desinformatie. Ze hebben nood aan een kritische bril en leerkrachten staan voor de uitdaging om hen dit aan te leren.

“Nieuws is cruciaal. Je leert er de wereld door begrijpen, het verbreedt je kennis, je hoort diverse meningen. En je leert dat elk verhaal verschillende kanten heeft. Elke dag zou actualiteit centraal moeten staan in ons onderwijs, enkel zo kunnen we onze jeugd leren omgaan met desinformatie en hen wendbaar maken om ook morgen kritisch om te gaan met alles wat ze online zien.” zegt minister van jeugd en media Benjamin Dalle.

Digitaal nieuws blijft voorop

Ook dit jaar wordt verder ingezet op digitale nieuwsgaring. Nieuw dit jaar is de samenwerking met BRUZZ. Naast de papieren en online kranten, magazines, themadossiers en audiovisueel materiaal, die reeds in het pakket zitten, bevat het nieuwspakket voor het eerst ook een papieren en online exemplaar van BRUZZ. Leerkrachten kunnen daarnaast ook online kennismaken met Wablieft, dat nieuws duidelijk en eenvoudig brengt, en andere nieuwsbronnen zoals Eos, Faro en Historia. We zetten hierbij meer in op het digitale luik en digitale nieuwsbronnen om jongeren meer wegwijs te maken in hoe ze online nieuws kunnen vergaren.

Kristof Pitteurs, hoofdredacteur BRUZZ: “BRUZZ belicht Brussel in zijn al zijn facetten. We zetten onze schijnwerpers op de mooie en minder mooie kanten van onze hoofdstad. Op die manier bieden we Vlaanderen ook een uniek venster op wat er hier reilt en zeilt. Ik ben blij dat de leerkrachten nu ook met BRUZZ aan de slag gaan en vooral dat hun leerlingen via ‘Nieuws in de Klas’ niet alleen BRUZZ maar vooral Brussel beter leren kennen.”

Smartphones in de klas

Net zoals vorig jaar kunnen er ook smartphones besteld worden om tijdens de lessen te gebruiken. Dit project is de opvolger van Tablets in de Klas en biedt de kans jongeren te bereiken in hun eigen leefwereld. Bij interesse kan je contract opnemen met info@nieuwsindeklas.be.

Hoe bestel ik mijn pakket?

Leerkrachten kunnen vanaf nu kennismaken met het uitgebreide aanbod van Nieuws in de Klas en een aanvraag indienen voor papieren en digitale kranten en magazines. Met andere woorden: een tornado aan nieuws, maar dan netjes gebundeld in één pakket. Tot op de drempel van het klaslokaal van elke leerkracht vanaf derde graad lager onderwijs.

Bestel nu je pakket via www.nieuwsindeklas.be!

Europese Commissie vraagt extra bescherming voor journalisten

17 september 2021

De Europese Commissie heeft zijn aanbevelingen gepubliceerd inzake het waarborgen van de bescherming, de veiligheid en de emancipatie van journalisten en andere mediaprofessionals in de Europese Unie. De aanbevelingen sporen de lidstaten aan om binnen de achttien maanden concrete acties te ondernemen zodat de mediavrijheid, mediapluralisme, het recht op informatie, het recht op vrije meningsuiting, het recht op integriteit en het recht op non-discriminatie gepromoot en beschermd worden.

Concreet vraagt de Europese Commissie volgende zaken te ondernemen:

 • Lidstaten moeten alle strafbare feiten gepleegd tegen journalisten – of deze nu offline of online gebeuren – onderzoeken en vervolgen. De lidstaten worden ook aangespoord informatie over deze feiten te delen met andere lidstaten.
 • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten en de journalisten met elkaar in dialoog treden om (i) dreigementen en aanvallen tegen journalisten te voorkomen; (ii) persoonlijke bescherming te bieden aan journalisten die bedreigd worden met een fysieke aanval; (iii) de rol van journalisten tijdens protesten en demonstraties te erkennen en procedures op te stellen waarbij hun werk verzekerd wordt.
 • Lidstaten moeten gratis ondersteunende diensten aanbieden aan journalisten en andere mediaprofessionals die juridisch advies, psychologische ondersteuning en journalisten onderdak bieden. Daarnaast zijn er contactpunten nodig die journalisten en redacties steun bieden bij online bedreigingen en intimidaties.
 • Lidstaten moeten erop toezien dat publieke autoriteiten transparante, eerlijke en non-discriminatoire voorwaarden en procedures opleggen voor journalisten tijdens persconferenties en andere evenementen. Daarnaast moeten journalisten ook makkelijk toegang krijgen tot de nodige publieke informatie.
 • Lidstaten moeten ondersteuning bieden aan zelfregulerende instanties en andere sector-gerelateerde verenigingen wanneer zij opleidingsactiviteiten aanbieden (o.a. over het voorkomen en het bestrijden van geweld en intimidaties tegen journalisten). Deze moeten aanbevolen worden aan redacties zodat ook zij intimidaties, bedreigingen en geweld ten opzichte van hun journalisten kunnen voorkomen.
 • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten en werkgroepen regelmatig rapporteren over hun bevindingen naar de preventie van online bedreigingen en aanvallen tegen journalisten. Er moet onder meer vermeld worden of de genomen maatregelen van de lidstaat effectief zijn. Daarnaast moet ook samengewerkt worden met online platformen om deze bedreigingen te voorkomen.
 • Lidstaten moeten eveneens concrete maatregelen nemen ter bescherming van vrouwelijke journalisten en andere minderheidsgroepen.

Uitgeversrecht: Nederlandse en Deense uitgevers opteren voor gezamenlijk beheer

6 augustus 2021

In het kader van de implementatie van de Richtlijn Auteursrechten, die een nieuw recht voor de uitgevers invoert, in nationale wetgeving, stomen verschillende Europese landen zich klaar voor de intense onderhandelingen met de grote techgiganten Google en Facebook. De voorbije jaren is echter duidelijk geworden dat het onderhandelen en het verkrijgen van een correcte vergoeding niet gemakkelijk is. De Franse uitgevers trokken naar de Franse Mededingingsautoriteit wegens het niet te goeder trouw onderhandelen van Google en kregen zelfs gelijk, maar er werden reeds verschillende individuele overeenkomsten gesloten tussen de techgiganten en kleine uitgevers waarbij geen of slechts een heel kleine vergoeding wordt uitgekeerd.

Om dezelfde problematiek te vermijden, onderzoeken verschillende Nederlandse uitgevers en publieke omroepen of een gezamenlijk beheer een mogelijkheid is. Een individuele, kleine uitgever die onderhandelt met een groot bedrijf zoals bv. Google, heeft niet voldoende drukkingsmiddel of macht iets te bereiken en dit zal steeds in het nadeel van de uitgever zijn. Net daarom zal onderzocht worden of de Nederlandse media de krachten kan bundelen in een beheersvennootschap en als één blok kan onderhandelen met de techgiganten. Vrijwel alle Nederlandse media zullen in overleg gaan, maar zijn zich bewust dat dit de nodige tijd in beslag zal nemen.

Ook in Denemarken volgt men dezelfde strategie. Bijna alle Deense media zullen gezamenlijk de onderhandelingen met Google en Facebook voeren. De beheersvennootschap wil in eerste instantie het recht op hun content veilig stellen en pas daarna een correcte vergoeding regelen. De techgiganten moeten eerst en vooral erkennen dat de content die zij, zonder toestemming, verspreiden op hun platformen niet hen toebehoren maar de uitgevers. Pas daarna moet een eerlijke vergoedingsregeling berekend worden.

Google probeert eveneens het uitgeversrecht te linken aan Google Showcase, al ziet de Deense beheersvennootschap dit als een poging het uitgeversrecht te ondermijnen en heeft geen intentie toe te treden.

Artikel 17 niet in strijd met Handvest van de grondrechten van de EU

In de zaak C-401/19 waarbij Polen een beroep tot nietigverklaring van artikel 17 Richtlijn Auteursrechten aantekende bij het Europese Hof van Justitie, is de conclusie gepubliceerd van de advocaat-generaal. Volgens Polen is artikel 17, lid 4, b) en c) van de Auteursrichtlijn een schending van het recht op vrije meningsuiting en informatie (artikel 11 Handvest van de grondrechten van de EU).

Polen meent dat artikel 11 beperkt wordt doordat onlinediensten gebruik maken van software om content te delen waardoor deze automatisch kan gefilterd worden. Het land vroeg het Hof zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van onlinediensten voor het delen van content wanneer gebruikers content uploaden.

De advocaat-generaal heeft op 15 juli 2021 uitspraak gedaan in dit geding. Hij is van oordeel dat er geen schending is van het recht op vrije meningsuiting en informatie en vraagt de claim ontoelaatbaar te verklaren:

 • De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Er mogen beperkingen ingeroepen worden wanneer (i) deze bij wet zijn gesteld, (ii) de essentie van het recht respecteren en (iii) in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. De advocaat-generaal stelt dat aan deze voorwaarden is voldaan.

De advocaat-generaal stelt eveneens dat er, zonder afbreuk aan de essentie van de vrijheid op meningsuiting, kan gekozen worden om aan bepaalde tussenpersonen een aantal actieve toezichtsmaatregelen t.a.v. specifieke onwettige informatie op te leggen.

 • Artikel 17 omvat een nieuwe aansprakelijkheidsregeling. De richtlijn verplicht onlinediensten tot preventief toezicht in overeenstemming met wat men verwacht van een zorgvuldige operator en in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

Volgens de advocaat-generaal is een specifieke aansprakelijkheidsregeling niet onevenredig. De evenredigheid is te wijten aan (i) de omvang van de economische schade van illegale content; (ii) het moeilijk controleren van hergebruik van content door het principe van “kennisgeving en verwijdering”; (iii) de moeilijkheid om gebruikers die illegale content plaatsen gerechtelijk te vervolgen; (iv) de toezichtsverplichtingen die gelden voor zowel specifieke als tussenpersoon optredende dienstverleners. Aanbieders van diensten oefenen door het promoten van deze content eveneens een zekere invloed uit op de voor het publiek toegankelijke informatie. De advocaat-generaal is dan ook van oordeel dat aanbieders van content kunnen vergeleken worden met traditionele tussenpersonen zoals uitgevers, waardoor het mogelijk is hen een specifieke aansprakelijkheidsregeling vast te stellen.

Daarnaast werd er een duidelijke en nauwkeurige grens gesteld aan de filter‑ en blokkeringsmaatregelen, om de mogelijke risico’s op overblokkering als gevolg van de aansprakelijkheidsregeling te beperken en om het billijk evenwicht tussen de rechten en de bescherming van vrije meningsuiting te waarborgen.

 • Artikel 17 legt monitorverplichtingen op die de vorm van filtering aannemen waaraan twee cumulatieve voorwaarden verbonden werden, namelijk het trachten te voorkomen dat geïdentificeerde content met onrechtmatige reproducties van werken en andere beschermde content online worden geplaatst zonder dat de beschikbaarstelling van content met rechtmatige reproductie wordt belet. De richtlijn specifieert niet op welke manier gefilterd mag worden.

De definitieve uitspraak wordt binnenkort verwacht.

Uitgeversrecht: Franse Mededingingsautoriteit legt Google boete op van 500 miljoen euro

26 juli 2021

De Franse mededingingsautoriteit heeft op 13 juli 2021 een boete van 500 miljoen euro opgelegd aan Google wegens de schending van voorlopige maatregelen  zoals uitgesproken bij het besluit van 9 april 2020.

De mededingingsautoriteit legt Google verder op:

 • Vergoedingsvoorstellen te doen aan uitgevers die bereid zijn om in onderhandeling te treden, op basis van het recht van de persuitgever (dwangbevel 1);
 • De gegevens mee te delen die nodig zijn om de vergoedingsvoorstellen op transparante wijze te kwantificeren (bevel 2).

 

De motivering van de mededingingsautoriteit luidt als volgt:

 • Google heeft niet te goeder trouw onderhandeld;
 • Google heeft beslist dat de onderhandelingen uitsluitend binnen hun Google News Showcase-partnerschap zouden plaatsvinden, en geweigerd om de vergoeding voor het uitgeversrecht te bespreken;
 • Google heeft de reikwijdte van de onderhandelingen beperkt door de content van persagentschappen en publicaties van gespecialiseerde pers uit te sluiten, ook al worden deze publicaties door het naburige recht beschermd;
 • Ten slotte heeft Google niet de gevraagde informatie gedeeld die nodig is om eerlijke onderhandelingen te voeren.

 

De Autoriteit concludeert dat het gedrag van Google neerkomt op “schendingen van uitzonderlijk ernstige aard” waardoor de afdwingbaarheid van het uitgeversrecht nog verder wordt vertraagd. De mededingingsautoriteit zal de toepassing van haar besluit op de voet volgen. Niet-naleving stelt Google bloot aan een dwangsom die kan oplopen tot 900.000 euro per dag.

De moet worden gezien als  een zeer positief precedent. Naast de aanzienlijke boete is het belangrijk dat de toezichthouder Google gelast terug te keren naar de onderhandelingstafel en duidelijk onderscheid maakt tussen Google News Showcase-overeenkomsten en licenties voor het uitgeversrecht. Deze beslissing geeft Europese uitgevers een hefboom om meer informatie van de big tech te krijgen om de waarden van hun content te evalueren en een billijke vergoeding te krijgen.

Digital News Report 2021

Naar jaarlijkse traditie heeft de universiteit van Oxford zijn Digital News Report gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren werd er uiteraard rekening gehouden met COVID-19 en hoe de pandemie het nieuws heeft beïnvloed. Zo is het geen verrassing dat COVID-19 voor meer misinformatie heeft gezorgd, al is globaal bekeken de hoeveelheid fake news relatief gelijk gebleven met voorgaande jaren. Toch uiten meer en meer mensen hun bezorgdheid over desinformatie en komen veel meer personen ermee in aanraking. In België geeft liefst 36% aan dat ze reeds in aanraking zijn gekomen met foutieve informatie omtrent COVID-19. Als bron wordt niet de media zelf aangehaald, maar voornamelijk politici.

Hoewel bij ons, en in West-Europa in het algemeen, de interesse in nieuws stabiel is gebleven, kan dit niet gezegd worden over de rest van de wereld. Zo stelt men een daling vast van ruim 17 % in Spanje en het Verenigd Koninkrijk en 12% in Italië en Australië. Toch zijn personen steeds meer bereid te betalen voor online nieuws. Waar in België vorig jaar amper 12% van de bevolking betaalde voor online nieuws, is dit gestegen naar 16%, een positieve trend die ook in Nederland voelbaar is. De Scandinavische landen spannen hierbij wel nog steeds de kroon met Noorwegen, waarbij ruim 45% betaalt voor online nieuws, gevolgd door 30% in Zweden.

In vergelijking met voorgaande jaren, werd ook aanzienlijk meer nieuws geconsumeerd, een gevolg van COVID-19. Hierbij worden wel aanzienlijke verschillen vastgesteld inzake de leeftijdsgroepen. Ruim twee derden van de jongeren beschouwen online nieuws als hun voornaamste bron van nieuws, terwijl dit bij de oudere leeftijdsgroep amper een vijfde bedraagt. Deze leeftijdsgroep consumeert nieuws vooral via televisie en print.

Er wordt ook bezorgdheid geuit over de financiële status van nieuwsmedia. Dat nieuwsmedia steeds minder inkomsten genereren is voor de lezers vaak een onbekend fenomeen. Toch is 33% in België bezorgd over de daling in inkomsten en vindt dat de overheid steun moet bieden waar nodig. Daartegenover is echter meer dan 50% niet bezorgd over deze daling aan inkomsten.

Tot slot kan men vaststellen dat het vertrouwen in nieuwsmedia is gestegen. In België is het vertrouwen ruim 54% – met 61% in Vlaanderen en 45% in Wallonië – wat een stijging is van 9% ten opzichte van vorig jaar. Enkel Nederland doet beter met 59%. België doet het dan ook ruimschoots beter dan het globale gemiddelde van 44%. Hier valt echter wel op te merken dat het vertrouwen in nieuws op sociale media globaal slechts 24% bedraagt.

In Vlaanderen is VRT Nieuws nog steeds de meeste betrouwbare bron, gevolgd door VTM Nieuws. De Tijd en De Standaard worden als meest betrouwbare kranten beschouwd.

Persuitgevers begunstigden onder artikel 17 (value gap) van de Richtlijn Auteursrechten

10 juni 2021

7 juni 2021 was de deadline voor de lidstaten om de Richtlijn Auteursrechten om te zetten in nationale wetgeving. Slechts vier lidstaten zijn er in geslaagd de richtlijn tijdig om te zetten.

Dat de Europese Commissie slechts luttele dagen voor deze deadline haar richtsnoeren over artikel 17 bekendgemaakt heeft, helpt natuurlijk niet. Deze richtsnoeren moeten de lidstaten namelijk helpen bij de interpretatie van een belangrijke bepaling op grond waarvan de culturele en creatieve sector vergoedingen kan claimen aan platformen voor het delen van hun content.

Deze richtsnoeren sluiten niet uit dat persuitgevers kunnen genieten van de licentiemogelijkheden die artikel 17 biedt. De Europese Commissie herinnert er in de richtsnoeren ook aan dat artikel 17 tot doel heeft de ontwikkeling van de licentiemarkt te bevorderen.

Lidstaten kunnen  dus van hun discretionaire bevoegdheid gebruikmaken om persuitgevers op te nemen als begunstigden onder artikel 17. Frankrijk, Duitsland en Denemarken hebben dit terecht gedaan.

De tekst van artikel 17 van de Richtlijn laat het immers toe persuitgevers op te nemen onder de rechthebbenden. In artikel 17, 1, § 1, wordt immers verwezen naar het verlenen van toegang aan het publiek tot “auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde materialen die die door de gebruikers ervan zijn geüpload”. Deze andere materialen verwijst naar materie die beschermd wordt door andere rechten dan het auteursrecht, zoals naburige rechten.

Evenzo voorziet artikel 17, lid 1, tweede alinea, in de verplichting toestemming te verkrijgen “van de in artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn bedoelde rechthebbenden”. Via artikel 15 van de Richtlijn zijn persuitgevers de facto houders geworden van een recht om hun content ter beschikking te stellen van het publiek als houders van een naburig recht. Zij zijn dus houders van een recht zoals bedoeld in artikel 3 van de Richtlijn.

Bovendien volgt dit uit de interne logica van de Richtlijn, die een naburig recht toekent aan persuitgevers, zodat het niet meer dan logisch is dat deze rechthebbenden dezelfde rechten genieten als andere houders van een naburig recht en dus onder artikel 17 vallen.

Vlaamse Nieuwsmedia roept België dan ook op om, in navolging van Frankrijk, Duitsland en Denemarken, gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid die haar krachtens de richtlijn toekomt om persuitgevers op te nemen als begunstigden onder artikel 17.

GUIDELINES EUROPESE COMMISSIE MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE GEDRAGSCODE INZAKE DESINFORMATIE

De Gedragscode inzake desinformatie maakt momenteel het onderwerp van herziening uit. De Europese Commissie wil de code versterken waar nodig en hebben enkele aanbevelingen gedaan waar ze de code graag gewijzigd zien.

De Europese Commissie hoopt dat de gedragscode een effectiever hulpmiddel zal worden en heeft volgende aanpassingen voorgesteld:

 • Spelers moeten aangemoedigd worden zich bij de code aan te sluiten en er zouden gepersonaliseerde verbintenissen opgesteld moeten worden op basis van de grootte van de spelers en de aard van de diensten.
 • Platformen en andere spelers moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat desinformatie gedemoniseerd wordt. Dit kan o.a. door informatie te delen waarbij een advertentie geweigerd werd zodat de transparantie en verantwoordelijkheid verbeterd wordt.
 • De code moet het manipulatief gedrag dekken dat gebruikt wordt om desinformatie te verspreiden (bv. fake accounts, georganiseerde manipulatieve campagnes).
 • Gebruikers zouden gemakkelijker desinformatie moeten kunnen aangeven. De personen wiens account of content werd aangegeven, zouden de mogelijkheid moeten krijgen hiertegen in beroep te gaan.
 • Er is nood aan een betere samenwerking met factcheckers en een regelgevend kader rond de toegang tot data voor onderzoekers.
 • Er moet eveneens een monitoringkader komen op basis van de KPI’s die de resultaten en impact van de platformen kunnen meten. De platformen moeten deze gegevens regelmatig delen met de Europese Commissie.
 • Er moet een Transparantie Centrum opgericht worden waarbij iedereen die de code ondertekend heeft, moet meedelen welke acties hij heeft ondernomen om aan de code te voldoen, hoe deze uitgevoerd worden en hun data meedelen die nuttig zijn voor de KPI’s. Daarnaast zou ook een permanente task force opgericht moeten worden die helpt de code te herzien.

News Media Europe, de Europese federatie van nieuwsuitgevers, sluit zich aan bij bovenstaande aanbevelingen, maar vraagt bijkomend expliciet de persvrijheid te waarborgen en op te nemen in de herziening van de gedragscode dat:

 • De ondertekenaars mogen geen perstitels discrimineren, bv. via aanbevelingssystemen, waarschuwings- of labellingtools.
 • De ondertekenaars mogen geen fact-check uitvoeren op redactionele media, die reeds beschikken over interne redactieteams en handelen volgens de journalistieke beroepsethiek.
 • Het systeem waarbij gebruikers content aangeven, mag niet als basis dienen om content te verwijderen. Dit kan enkel door rechtbanken of nationale regulatoren.

© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.