Home » Archive by category "Featured"

Sensibiliseringscampagne uitgevers: Blijf in uw kot. Houd afstand. Red levens.

27 maart 2020

Nu de gezondheid van de bevolking op het spel staat, vervullen de onafhankelijke uitgevers meer dan ooit hun informatieve rol  in het belang van onze samenleving. Op de redacties is het alle hens aan dek om onophoudelijk nieuws te maken voor hun nieuwsbrieven, sites of gedrukte pagina’s, ook om te strijden tegen elke mogelijke desinformatie.

Uitgevers van kranten en magazines hebben beslist om al hun krachten te bundelen om de berichten van overheden en gezondheidswerkers nog te versterken en om te zetten in daadkrachtige verandering van het gedrag van elke burger.

Ze publiceren  een heldere sensibiliserende boodschap :

Blijf in uw kot. Houd afstand. Red levens.

 

Samen met het bureau Bonjour willen uitgevers van kranten en magazines het medische personeel en alle gezondheidswerkers ook een hart onder de riem steken voor hun tomeloze inzet, vaak op risico van hun eigen gezondheid.

 

Raad van State vernietigt reclameverbod voor online kansspelen

26 februari 2020

Op 6 februari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de vernietigingsberoepen die werden ingesteld tegen het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Volgens de Raad van State is er in het koninklijk besluit sprake van een discriminatie  tussen houders van een vergunning A+ of B+ (online kansspelen) en houders van een vergunning F1+ (online weddenschappen) aangezien het koninklijk besluit wat online kansspelen betreft enkel reclame op de website zelf van de vergunninghouder of gepersonaliseerde reclame toelaat.

De wetgever argumenteerde dat het om verschillende concurrentiele markten ging, namelijk de weddenschappen en de kansspelen, waardoor het verschil in behandeling gerechtvaardigd was. De houders van vergunningen A+ en B+ kregen meer beperkingen opgelegd omdat er bij hun activiteiten grotere risico’s zouden kunnen ontstaan. Volgens de Raad van State zijn de risico’s minstens even groot bij houders van vergunningen F1+, waardoor het verschil in behandeling niet kan worden aanvaard. Door dit koninklijk besluit ontstond er een ongerechtvaardigd concurrentieel voordeel in hoofde van houders van vergunningen F1+ aangezien zij zonder beperkingen kunnen adverteren en op die manier een grotere zichtbaarheid verkrijgen bij consumenten. De Raad van State oordeelde dan ook dat er een ongerechtvaardigd verschil in behandeling is tussen de houders van vergunningen A+ en B+ met de houders van vergunningen F1+. Artikel 1, lid 1 en artikel 3, §2 en §3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018, waarin de verschillen werden geregeld tussen de houders van vergunning A+ B+ en F1+, werden bijgevolg nietig verklaard.

Het tweede arrest had betrekking op de toelating voor houders van vergunning A+, B+ en F1+ om gratis speldeelnames of bonussen op hun eigen website aan te bieden voor een maandelijks bedrag van € 275,00. De wet op de Kansspelen verbiedt deze vorm van advertenties in de offline wereld, waardoor er oneerlijke concurrentie online en offline ontstaat. Deze bonussen zijn schadelijk voor de bescherming van de spelers en moedigt hen aan om meer te spelen waardoor de kans op verslaving extreem hoog is. De wet op de Kansspelen stelt echter strikte regels op inzake het aanbieden van bonussen aan spelers. Zo mag er per speler tweemaandelijks maximum een bedrag van € 400,00 worden geschonken. Hoewel deze wetgeving enkel van toepassing is offline, is de Raad van State van oordeel dat deze ook online van toepassing moet zijn. De Raad van State oordeelde dat het verschil in de behandeling offline en online niet gegrond is en  vernietigde de artikelen 5, 1° en 11 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018.

 

 

De toekomst voor een digitaal Europa volgens de Europese Commissie

 

De snel groeiende technologische maatschappij zorgt ervoor dat Europa zich op de markt moet profileren als een sterke, onafhankelijke en doelbewuste speler. De digitale transformatie zorgt voor een grotere hoeveelheid aan data, waardoor de nood aan regelgeving groot is. Iedereen, elke burger, elke werknemer en elke onderneming, moet een eerlijke kans krijgen om te genieten van de voordelen van de digitalisatie. Een digitaal Europa moet gelijk staan aan een open, eerlijk, divers, democratisch en zelfverzekerd Europa. De concrete ideeën en acties die de Europese Commissie zal nemen in de nabije toekomst voor een optimaal digitaal Europa, werden op 19 februari 2020 bekendgemaakt.

De Europese Commissie heeft drie doelstellingen opgesteld om een digitaal Europa te garanderen: Technologie dat voor mensen werkt, een eerlijke en competitieve economie en een open, democratische en duurzame maatschappij.

Wat de eerste doelstelling betreft, is samenwerking het belangrijkste. Er komt regelgeving voor bedrijven om informatie proactief met elkaar te delen, er worden nieuwe middelen ontwikkeld tegen cybercriminaliteit en er zal meer geïnvesteerd worden in 5G en 6G. Een Digitaal Educatie Actieplan moet de digitale geletterdheid en competenties stimuleren en een initiatief voor de platformwerknemers moet hun werkomstandigheden verbeteren.

In een eerlijke en competitieve economie moet data gemakkelijk toegankelijk, bruikbaar en verwerkbaar zijn. Om de innovatie en mededinging te optimaliseren, zou niet-persoonlijke data voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Een Europese Industriële Strategie moet de overgang naar een meer digitale Europese industrie vergemakkelijken. Momenteel worden de huidige mededingingsregels gecontroleerd en volgt een sectorale bevraging over de nieuwe ontwikkelingen op de digitale markt. Met de Digital Services Act wil de Europese Commissie de markten met de zogenaamde gatekeepers, de grote bedrijven zoals Google en Facebook, ex ante regels opleggen om een eerlijke markt te waarborgen. Deze regels moeten de transparantie, het gedrag en de aansprakelijkheid van de gatekeepers bepalen. Inzake digitale belastingheffing van bedrijven zal er een strategie worden uitgewerkt.

Om een open, democratische en duurzame maatschappij te bekomen, is het nodig de regels inzake de Digital Services Act te versterken en te verbeteren met het oog om het verduidelijken van de verantwoordelijkheden van online platformen. Wat offline illegaal is, moet online eveneens illegaal zijn. Een Media en Audiovisueel Actieplan moet ondersteuning bieden aan de digitale transformatie van de media en de toegang tot kwaliteitsvolle content en mediapluralisme stimuleren. Het Actieplan Democratie moet de veerkracht van de democratische systemen verbeteren, het mediapluralisme ondersteunen en zal de beïnvloeding tijdens de Europese verkiezingen adresseren.

Om een optimale digitale markt te verkrijgen, moet Europa oplossingen bieden waarbij personen op de eerste plaats staan en waarbij ondernemingen het vertrouwen, de bevoegdheid en de middelen krijgen om te digitaliseren. Enkel indien er intensief wordt samengewerkt met de lidstaten, de verschillende regio’s en de private sector, is een digitaal Europa mogelijk.

Voormiddagconferentie Vrouwen & Media – Larcier Auteurs & Media – 6 maart 2020

18 februari 2020

 

De redactie* van Auteurs & Media en uitgeverij Larcier organiseren naar aanleiding van internationale vrouwendag een voormiddagconferentie over « Vrouwen & Media »

op vrijdag 6 maart 2020 vanaf 10 uur bij MEDAA (Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel)

gevolgd door een bezoek aan de Belfius expo “Women underexposed” (Vooruitgangstraat 42, 1210 Brussel)

 

Programma

 

10u00 – Ontvangst met koffie

10u30 – Prof. dr. Fabienne Brison (VUB): Inleiding

10u40 – Prof. em. dr. Dirk Voorhoof (UGent) : Vrouwen, journalistiek & seksisme

11u05 – Dr. Sara De Vuyst (UGent): Online intimidatie van vrouwelijke journalisten

11u30 – Dr. Valerie Verdoodt (LSE / UGent): Portrettering van vrouwen in reclame

11u55 – Dilara Asardag (VUB): Ramifications of the #MeToo: Lessons from the AV sector in Europe

12u20 – Ilse Schooneknaep (VUB): Feminize cinema: het streven naar gendergelijkheid voor vrouwelijke regisseurs

12u30 – Prof. dr. Liesbet Stevens (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen): Seksistische haatspraak en vrijheid van meningsuiting: a sordid affair or a liaison dangereuse?

13u00 – Broodjeslunch

14u45 – Optioneel: rondleiding met gids in de expo “Women underexposed” van Belfius Art Gallery (Vooruitgangstraat 42, 1210 Brussel), ons gratis aangeboden door Belfius

 

 

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht tegen uiterlijk 1 maart 2020, met afzonderlijke inschrijving voor Belfius expo “Women underexposed”, via volgende link: https://eventmanager.ugent.be/vrouwenenmedia

 

*Een initiatief van Fabienne Brison, Eva Lievens, Sandrien Mampaey en Katrien Van der Perre

 

Save the date – Onderzoek naar Journalistiek bij Vlaamse Hogescholen

7 februari 2020
Op 26 mei 2020 stellen onderzoekers journalistiek van Thomas More, AP Hogeschool, Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel en Howest de resultaten van hun praktijkgericht onderzoek voor.
Met op het programma, antwoorden op onder meer volgende vragen:
  • Voor welk nieuws zijn jongvolwassenen nog bereid te betalen?
  • Welke nieuwsformats werken voor jongeren?
  • Welke tools maken jongeren weerbaar tegen fake nieuws?
  • Kwalitatieve video-journalistiek, nu ook via smartphone?
  • regiojournalistiek: waakhondje of schoothondje van lokaal beleid?
  • Hoe behoudt regiojournalistiek haar terrein in een tijd van sociale media en burgerjournalistiek?
Het volledige programma volgt op korte termijn.

Resultaten VRT-stakeholdersbevraging en publieksbevraging

29 januari 2020

Het mediadecreet voorziet dat de Sectorraad Media een advies formuleert aan de Vlaamse regering inzake de beheersovereenkomst 2021-2025 van de VRT. Ter voorbereiding hiervan werd een publieksbevraging en een stakeholderbevraging uitgeschreven.

De stakeholderbevraging brengt de rol en de toekomst van de VRT in het evoluerende medialandschap in beeld. De vragen hadden betrekking op de opdracht en de werking van de VRT, de plaats van de VRT in de samenleving en eventuele voorstellen voor de nieuwe beheersovereenkomst.
Alle stakeholders zijn zonder meer overtuigd van het belang van een publieke omroep in de huidige samenleving en mediamarkt. De publieke omroep moet de nodige ruimte krijgen om haar democratische rol in de samenleving te vervullen. Daarnaast moet de VRT het verschil maken aangezien zij taken kan vervullen die de commerciële spelers niet opnemen. De meest genoemde kernwaarden van de publieke omroep zijn onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, diversiteit en kwaliteit.
Inzake nieuws en duiding wordt van de VRT verwacht informatie te verspreiden die kwalitatief, onafhankelijk en betrouwbaar is. Over de invulling van het online nieuwsaanbod lopen de meningen van de stakeholders uiteen. Enerzijds zijn er stakeholders die van mening zijn dat de VRT een zo uitgebreid mogelijk online aanbod moet creëren, zodat alle Vlamingen kosteloos toegang hebben tot nieuws. Anderzijds zijn er stakeholders die vinden dat de focus van het online aanbod op het audiovisuele dient te liggen en die bijgevolg een beperktere online opdracht bepleiten. Het gratis aanbieden van online geschreven nieuws zorgt namelijk voor rechtstreekse concurrentie met private nieuwssites.

Nog volgens de stakeholders zou de VRT elke Vlaming moeten bereiken en moeten blijven inzetten op diversiteit, wat een grote uitdaging blijft voor de VRT. Inzake samenwerking moet de VRT opener zijn in overleg. Er is een noodzaak aan samenwerking met publieke en private spelers, zowel met het oog op de versterking van de samenleving als van het media-ecosysteem. Men moet de samenwerking met het oog op kwaliteitsvolle journalistiek stimuleren, zodat men de expertise kan delen.
De meeste stakeholders vinden dat de VRT een marktversterkende impact heeft door een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod te leveren. Andere stakeholders vinden echter dat de VRT marktverstorend werkt. De VRT moet zich bewust zijn dat zij niet enkel een positieve impact heeft op het medialandschap, maar ook een negatieve.

Voor de nieuwe beheersovereenkomst vragen private spelers dat de VRT zich terughoudend opstelt de reclamemarkt en dat het online aanbod focust op het audiovisuele. De VRT moet binnen de krijtlijnen van de beheersovereenkomst volledig autonoom kunnen werken en de overheid mag zich niet inlaten met het beïnvloeden van inhoudelijke, journalistieke en programmatorische keuzes.

De publiekbevraging “De Vlaming over de VRT” werd ingevuld door meer dan tweeduizend Vlamingen (november 2019) en peilde bij deze Vlamingen hoe zij over de VRT denken en welke verwachtingen zij hebben voor de toekomst.

Algemeen kan worden gesteld dat de Vlaming zeer tevreden is over de publieke omroep. Zij duiden informatie als belangrijkste kerntaak aan, die op een objectieve en neutrale manier moet gebracht worden. De VRT moet zich onderscheiden van commerciële zenders door neutraal nieuws aan te bieden en door de aanwezigheid van minder reclame. De Vlaming vindt dat de publieke omroep nepnieuws moet opsporen en de Vlaming moet helpen om nepnieuws te herkennen. De andere kerntaken, cultuur, educatie en ontspanning, worden eveneens hoog gewaardeerd. Zo moet de VRT onder andere Vlaams creatief talent aan bod laten komen, moet zij de Vlaming helpen met de gevaren van mediatechnologieën te herkennen en hen leren hiermee om te gaan, en de meerderheid vindt ook dat programma’s niet louter ontspannend mogen zijn, maar de kijker ook iets moeten bijbrengen.

In zijn digitale rol moet de VRT een voorbeeldfunctie aannemen in de bescherming van de privacygegevens. De meeste Vlamingen vinden dat er te veel reclameboodschappen aanwezig zijn op de VRT-websites. Naar de toekomst toe moet de VRT technologie-neutraal zijn, zodat alle Vlamingen toegang hebben tot alle kanalen en technologieën.

De Sectorraad Media zal deze studies verder analyseren en het advies wordt in de loop van de maand april verwacht.

De Europese mediasector roept de nieuwe Europese Commissie op om met een allesomvattende Europese mediastrategie te komen

9 december 2019

Op dinsdag 3 december 2019 organiseerde News Media Europe, in samenwerking met Association Européenne des Radios, Association of commercial Television in Europe en EBU Operating Eurovision and Euroradio, de conferentie “Shaping the future of EU media policy” inzake de toekomst van het Europese Mediabeleid.

De dag werd geopend met een speech van Europees Commissaris voor Transparantie en Waarden, Vera Jourová.  “A free, independant and strong press” moet gegarandeerd worden aangezien dit een van de krachtpijlen van onze democratie is. De komende jaren zal de Commissaris dan ook werken aan transparantie, de toegankelijkheid van data en het verfijnen van de GDPR.

Doorheen de dag werden drie thema’s besproken:

Het eerste thema betrof het bevorderen en het behouden van kwaliteitsvolle journalistiek. Hierbij kwamen vooral desinformatie en persvrijheid aan bod. Om desinformatie tegen te gaan, werden er drie maatregelen vermeld: het promoten van professionele media, instaan voor geloofwaardige entiteiten en het informeren van de media. Qua persvrijheid zouden journalisten overde nodige middelen moeten kunnen beschikken om artikelen te schrijven. Er werd ook aangehaald dat de maatschappij moet beschermd worden tegen bepaalde content en dat zelfregulering hierbij vaak tekortschiet. Als laatste punt werden de platformen besproken. Door toegang tot hun data te verkrijgen, zou de impact van media op bv. Brexit en de Europese verkiezingen onderzocht kunnen worden.

Vervolgens besprak men de voorwaarden voor een gedijde mediasector. Eerst en vooral zouden de platformen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen omtrent hun content. Er zou hierbij een specifieke regelgeving inzake aansprakelijkheid moeten komen. Daarnaast zou er ook een eerlijke regelgeving gecreëerd moeten worden. Er moet een duidelijk kader zijn over wie kwalificeert als platform en wie dusdanig de regelgeving moet volgen. De huidige regelgeving is van toepassing op alle klassieke media, maar sociale netwerken vallen hier niet onder.

Als laatste thema was er de bespreking van eerlijke concurrentie in de digitale markt. Er kunnen drie grote problemen onderscheiden worden. Ten eerste zijn er de platformen zelf, die zichzelf promoten en geen verantwoordelijkheid nemen over de content die geplaatst wordt. Ten tweede is er de toegang tot data. Platformen verzamelen data, maar delen deze met niemand waardoor andere media niet kunnen inspelen op de wensen van de consument. Ten derde zijn er de bedrijven, waarbij er een onevenwicht bestaat tussen commerciële media en de openbare omroepen. Hoewel er al vrij veel wetgeving omtrent concurrentie bestaat, zouden deze beter afgestemd moeten worden op elkaar.

Lancering Nieuws in de Klas 2019-2020

25 oktober 2019

 

Voor het schooljaar 2019-2020 maakt de Vlaamse regering opnieuw 1 miljoen euro vrij voor het grootste media-educatieve leesbevorderingsproject in Vlaanderen.

Nieuws in de Klas verdeelt tijdens het schooljaar, telkens gedurende een periode van één week, nieuwspakketten bestaande uit kranten en magazines en online toegang tot de betalende content van nieuwssites. Leerkrachten en leerlingen kunnen dus tegelijkertijd met papier en online werken. Leerlingen verwerven door het lezen en hanteren van nieuwsbronnen niet alleen meer informatiegeletterdheid, actualiteitskennis en voeling met de maatschappij, maar werken ook aan tal van andere (vakoverschrijdende) eindtermen waaronder mediawijsheid. Nieuws in de Klas reikt de nodige tools aan bij de vorming van kritische en goed geïnformeerde burgers.

Nieuws in de Klas is er echter niet enkel voor leerkrachten en leerlingen gedurende de weken waarin de klas met het nieuwspakket aan de slag kan gaan. Het is een permanent project dat gedurende het volledige schooljaar onmisbaar is in de klas dankzij uitgebreid lesmateriaal, de Nieuwsquiz en de KrantenMaker. Aangevuld met maandelijkse themadossiers, blijft het lesmateriaal ook brandend actueel.

Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, vindt het project cruciaal om de mediageletterdheid bij onze jongeren te versterken: “We moeten leerlingen vormen tot kritische en goed geïnformeerde burgers. De maatschappij verandert sneller dan ooit. Jongeren worden geconfronteerd op sociale media met fake news: het is belangrijk dat ze binnen zo’n context het belang kennen van de kwaliteitsmedia,” aldus Dalle. “Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst nog meer moeten inzetten op de digitale geletterdheid van onze jongeren. Ons medialandschap is in volle transitie, het is essentieel dat we de jongeren meenemen in die verandering.”

Het project is een samenwerking tussen Mediawijs, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Media.21, VRT NWS en VIAA.  Leerkrachten kunnen vanaf 4 november  2019 aan de slag met het uitgebreide aanbod van Nieuws in de Klas en een aanvraag indienen voor hun nieuwspakketten.

MediAcademie Journalistiek: ontdek het najaarsprogramma

Ook dit jaar organiseert Mediacademie Journalistiek enkele opleidingen in het najaar.

Deze opleidingen zijn toegankelijk voor alle medewerkers en freelancers verbonden aan een van de  leden van Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Medianetwerk Plus en Media.21.

Openbaarheid van bestuur – Onvermoede mogelijkheden voor journalisten

Donderdag 7 november 2019, 10u-13u
VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel

Politieke verantwoordelijken en openbare besturen communiceren wel richting pers en publiek, maar niet altijd alles. Nochtans is het ook heel vaak relevante informatie die verdoken blijft. Waar is die informatie te vinden, en hoe kunnen we er als journalist aan geraken? Bij wie moeten we aankloppen, en welke argumenten kan een overheidsfunctionaris inroepen om informatie niet door te spelen? Welke mogelijkheden biedt de wetgeving op de openbaarheid van bestuur? En waar kunnen we terecht als die wet niet wordt nageleefd? Op deze en verwante vragen bieden we tijdens deze infosessie een zo goed mogelijk antwoord, gebaseerd op zowel de juridische teksten als vele praktijkgevallen.

Inschrijven kan tot 4 november op info@journalist.be of info@mediacademie.be

Aangeklaagd – Je beroepsaansprakelijkheid als journalist

Donderdag 21 november 2019, 10u-13u
VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel

Het maatschappelijke klimaat verhardt, en dat wreekt zich ook op de journalistiek. Wat kan nog worden gezegd of gepubliceerd, en waar liggen de grenzen? Is er nog een verschil tussen een blogger, een influencer en een journalist? Op welke manieren kan een journalist worden aangepakt voor een fout bericht of schending van de privacy? Hoe reëel is het risico op een veroordeling? En wat is het verband met onze beroepsethiek, die door onder meer de Raad voor de Journalistiek wordt bewaakt? Deze en verwante thema’s worden tijdens onze infosessie van 21 november uitgediept. We vertrekken van een praktische code, en vullen die aan met talrijke praktische cases.

Inschrijven kan tot 18 november op info@journalist.be of info@mediacademie.be

 

Succesvolle derde editie van het Festival voor de Jonge Journalist

27 september 2019
In het kader van de Mediacademie Journalistiek werd  op 19 september 2019 in Muntpunt Brussel de derde editie van het Festival voor de Jonge Journalist gelanceerd.
Bijna 100 studenten namen deel aan workshops freelancing, workshops solliciteren, een uitgebreide jobbeurs, speeddates met journalisten en mediaprofessionals en kwamen luisteren naar de boeiende getuigenis van VTM-gezicht Julie Colpaert.
We sloten de dag af met de Prijs voor het Beste Journalistieke werk. We bekroonden 12 werken in 4 categorieën:
Tekst
1e plaats: Grexit voor Brexit – Emilie Légère – Erasmushogeschool Brussel
2e plaats: Isolatieruimtes in het buitengewoon onderwijs – Arno Meijnen, Yana Poppe, Ruben Van Miegroet – Arteveldehogeschool
3e plaats: De commercialisering van street art – Jeroen Poelmans – Hogeschool PXL
Beeld
1e plaats: De aspergegijzeling – Amber Pelgrims en Bram Michielsen – Thomas More
2e plaats: Experiment Ijsland – Anabel Erauw en Lise De Backer – Thomas More
Gedeelde 2e plaats: Buitenlands diploma, niets waard? – Manon Goossens en Lorenzo Veppi – Thomas More
Audio
1e plaats: Tiketie – Fien Dillen – Thomas More
2e plaats: Bloedbande – Dries Hiroux – KU Leuven
3e plaats: Racisme in het Belgisch voetbal – Yarne Pollie – Howest
Multimedia
1e plaats: Fietsstad Kopenhagen – Wout Desmytere, Judy Van Impe, Maïté Declerck – Arteveldehogeschool
2e plaats: La vie en vert – Caro Dewilde, Louis Peckstadt, Pauline Vuylsteke – Arteveldehogeschool
3e plaats: Divers in Duitsland – Lisa De Schrijver, Tiffany Robbens, Marjolein Van Parys en Ines Watté – Arteveldehogeschool

© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.