Home » Disclaimer

Disclaimer

  1. Intellectuele Eigendomsrechten

Vlaamse Nieuwsmedia zorgt ervoor dat al de inhoud op hun website conform de toepasselijke wet- en regelgeving is en garandeert dat deze geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud die op deze website kan worden geraadpleegd, met name de logo’s, teksten, afbeeldingen, illustraties en ander grafisch materiaal, is eigendom van Vlaamse Nieuwsmedia of een rechthoudende derde. Deze inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaandelijke toelating van Vlaamse Nieuwsmedia, tenzij dat volgens boek XI., ”intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht niet noodzakelijk is.

Handelsnamen, merken en logo’s die op deze website zijn vermeld, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Enig gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Vlaamse Nieuwsmedia.

 

  1. Aansprakelijkheid

Vlaamse Nieuwsmedia streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren en besteedt dan ook de grootste zorg aan de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde inhoud op de website. Vlaamse Nieuwsmedia weerhoudt zich van het plaatsen van gevoelige informatie die illegaal, schadelijk of bedreigend is of andere informatie die kan worden beschouwd als pesterijen, misbruik, laster of als vulgair, obsceen of bedreigend voor het privéleven van een ander, of een hatelijk, racistisch of een ander strafbaar karakter heeft. Verder zorgt ze ervoor dat de content politiek neutraal blijft.

Indien de inhoud toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, kan Vlaamse Nieuwsmedia hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Vlaamse Nieuwsmedia is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud op de website.

Vlaamse Nieuwsmedia is evenmin aansprakelijk voor mogelijke links naar websites beheerd door derden. Deze links zijn louter informatief.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.