• Mediacademie Journalistiek: ontdek de opleidingen najaar 2018

  Ook dit jaar organiseert Mediacademie Journalistiek enkele opleidingen in het najaar.
  Inschrijven voor deze opleidingen kan via info@mediacademie.be Lees meer

 • Europese Gedragscode om strijd tegen desinformatie aan te gaan: voldoende geconcretiseerd?

  Internetplatformen en de advertentie-industrie hebben op 26 september 2018 een zelfregulerende gedragscode bekendgemaakt om op vrijwillige basis nepnieuws en online desinformatie in Europa te bestrijden. De ondertekenaars van deze code erkennen hierbij hun rol om gezamenlijk oplossingen te bieden tegen de blootstelling van grootschalige desinformatie, wat een belangrijke uitdaging is […]

 • Lancering Nieuws in de Klas 2018-2019

  Deze ochtend ontdekten de leerlingen van het 4de middelbaar van de GO! Atheneum Unesco in Koekelberg samen met de Vlaams Minister van Media welk type nieuwsgebruiker ze zijn. De test werd ontwikkeld in het kader van Nieuws in de Klas en is gebaseerd op de cijfers van Apestaartjaren 2018. De test moet leerkrachten en leerlingen bewust maken van nieuwe vormen van nieuwsconsumptie. Lees meer

 • Vlaamse Nieuwsmedia juicht Europees akkoord inzake btw op digitale publicaties toe

  De ministers van Financiën zijn vandaag in Luxemburg overeengekomen de bestaande Europese btw-richtlijn te wijzigen teneinde de lidstaten in staat te stellen lagere btw-tarieven toe te passen op digitale publicaties zoals digitale boeken, kranten en tijdschriften. Lees meer

 • Bent u al op de hoogte van de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen?

  In het Belgische recht bestond geen algemeen wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze worden ook niet beschouwd als intellectuele eigendomsrechten.
  Het Europees Hof van Justitie erkent de bescherming van bedrijfsgeheimen echter als algemeen principe. Er ontstond hierdoor binnen Europa een veelheid aan verschillende opvattingen over wat onder geheime bedrijfsinformatie moet worden verstaan. Om deze redenen wenste de Europese Commissie de wetgeving inzake bedrijfsgeheimen binnen de Europese Unie te harmoniseren via een richtlijn zodat een doeltreffendere rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig gebruik binnen de Europese interne markt werd gecreëerd. De Belgische wetgever heeft nu deze richtlijn omgezet in Belgische wetgeving.
  Lees meer