• Bent u al op de hoogte van de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen?

  In het Belgische recht bestond geen algemeen wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze worden ook niet beschouwd als intellectuele eigendomsrechten.
  Het Europees Hof van Justitie erkent de bescherming van bedrijfsgeheimen echter als algemeen principe. Er ontstond hierdoor binnen Europa een veelheid aan verschillende opvattingen over wat onder geheime bedrijfsinformatie moet worden verstaan. Om deze redenen wenste de Europese Commissie de wetgeving inzake bedrijfsgeheimen binnen de Europese Unie te harmoniseren via een richtlijn zodat een doeltreffendere rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig gebruik binnen de Europese interne markt werd gecreëerd. De Belgische wetgever heeft nu deze richtlijn omgezet in Belgische wetgeving.
  Lees meer

 • Festival voor de Jonge Journalist: wens je nog aanwezig te zijn? Schrijf je dan nu in!

  Op donderdag 20 september 2017 organiseert Mediacademie Journalistiek in Muntpunt Brussel het Festival voor de Jonge Journalist. Alle studenten journalistiek zijn van harte welkom!
  Lees meer

 • PERSBERICHT: Europees Parlement stemt voor het veiligstellen van de toekomst van journalistiek in Europa

  Vandaag heeft het Europees Parlement in Straatsburg een verslag over auteursrecht aangenomen dat zal bijdragen tot een duurzamere en digitale toekomst voor de Europese nieuwsmedia-industrie. Met de goedkeuring van een naburig recht voor persuitgevers erkent het Parlement de waarde van professionele journalistiek en geeft het persuitgevers een sterkere juridische basis voor de bescherming van hun investeringen in originele en creatieve content. Lees meer

 • Jaarverslag JEP 2017: slechts 25% van de advertentiecampagnes diende te worden aangepast of stopgezet

  In 2017 heeft de JEP 189 dossiers behandeld op basis van 417 klachten. Vergeleken met de 131 klachtendossiers van 2016 gaat het om een toename met 44% wat het aantal behandelde dossiers betreft. De JEP heeft in 2017 in 69% van de dossiers gemeend geen opmerkingen te formuleren, in 26% van de gevallen was de JEP evenwel genoodzaakt een beslissing tot wijziging of stopzetting te nemen. Wanneer wij dit cijfer vergelijken met de gegevens van 5 jaar geleden dan betekent dit een positieve verbetering met ongeveer 20 %. Lees meer

 • Lancering Vlaams Journalistiek Fonds en projectoproep

  Minister Gatz lanceerde onlangs het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF). Het VJF is vergelijkbaar met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in Nederland en zal naast het coördineren en verdelen van projectsubsidies, ook fungeren als een aanspreekpunt voor alle journalisten, als kennisdelingsplatform van alles wat met nieuws en media te maken heeft en moet het ook de samenwerking met Nederland stimuleren. Lees meer