Home » Archive by category "Newsroom"

Save the date – Onderzoek naar journalistiek bij Vlaamse Hogescholen – 19 november 2020

25 juni 2020
Omwille van COVID-19 werd de voorstelling van de resultaten van het praktijkgericht onderzoek van de onderzoekers journalistiek van Thomas More, AP Hogeschool, Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel en Howest, oorspronkelijk gepland op 26 mei 2020, uitgesteld naar 19 november 2020.
Met op het programma, antwoorden op onder meer volgende vragen:
 • Voor welk nieuws zijn jongvolwassenen nog bereid te betalen?
 • Welke nieuwsformats werken voor jongeren?
 • Welke tools maken jongeren weerbaar tegen fake nieuws?
 • Hoe ziet de redactionele omgeving/structuur er in 2025 uit? Welke rol(len) zal de journalist daarin vervullen en wat moet hij daarvoor kunnen?
 • Regiojournalistiek: waakhondje of schoothondje van lokaal beleid?
 • Hoe behoudt regiojournalistiek haar terrein in een tijd van sociale media en burgerjournalistiek?
Het volledige programma volgt tijdens de zomer.

EUROPESE UNIE ZET ZICH IN TEGEN FAKE NEWS

12 juni 2020

Sinds het begin van de coronacrisis is de nood aan nieuws des te belangrijker geworden. De crisis heeft aangetoond dat vrije en onafhankelijke media essentieel zijn om betrouwbare en juiste informatie te kunnen aanbieden. Covid-19 heeft er echter voor gezorgd dat er een grote hoeveelheid fake news aanwezig was. De Europese Unie heeft de afgelopen weken al verschillende initiatieven genomen om desinformatie te bestrijden, zoals het beter informeren van burgers en het nauwer samen werken met internationale actoren, maar ook via het herstelpakket voor de mediasector zelf. Er is echter nood aan verdere stappen. Daarom hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger een gezamenlijk standpunt gepubliceerd waarin de reeds genomen maatregelen worden geanalyseerd en volgende maatregelen worden toegelicht.

De voorbije weken was er een ware “infodemic” over het coronavirus, waarvan lang niet alle informatie correct was. Toch kan niet alle onjuiste informatie worden beschouwd als fake news. Sommige informatie kan namelijk onjuist zijn, maar had niet die intentie. Er moet dusdanig een onderscheid gemaakt worden tussen illegale content en schadelijke content die niet illegaal is. Men moet nagaan of er de bedoeling was om mensen te misleiden, om publieke schade te verrichten of om winst te maken.

De EU neemt voor de nabije toekomst enkele concrete maatregelen om de strijd tegen fake news verder te zetten. Zo zullen online platformen maandelijks moeten rapporteren over hoe zij desinformatie tegengaan (met het oog op de gedragscode inzake desinformatie), zal de Europese Commissie fact-checking ondersteunen door de oprichting van het European Digital Media Observatory en zal er meer steun gegeven worden aan onafhankelijke media en journalisten in de EU en wereldwijd. Er zal eveneens meer steun gegeven worden voor de controle op schendingen van de persvrijheid en voor het bepleiten van een veiliger mediaklimaat, waarbij de vrijheid van meningsuiting voorop staat.

Deze initiatieven vormen de basis voor het toekomstige European Democracy Action plan, wat tegen eind 2020 wordt verwacht, en de Digital Services Act.

Het volledige standpunt is hier terug te vinden.

 

De Raad voor de Reclame wordt het Communicatie Centrum

26 mei 2020

De vereniging is vertrokken vanuit de vaststelling dat de term “reclame” te restrictief was geworden rekening houdend met de verbreding, de voorbije jaren, van de missie van de Raad voor de Reclame en deze van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), zijn zelfregulerend orgaan. Op dezelfde wijze was de betekenis van de term “raad” gedateerd geraakt.

De uitdaging was dus om een nieuwe naam te vinden voor de vereniging die uitdrukking geeft aan haar unieke expertise en haar rol als bevoorrechte gesprekspartner van het grote publiek, de overheid en de ngo’s in domeinen die dat van reclame overstijgen. Aangezien de vereniging nationaal is, moest de nieuwe naam ook in het Frans en Nederlands kunnen worden omgezet.

Met de hulp en de steun van al zijn leden, en met bijzondere dank aan het agentschap LDV United, wordt de Raad voor de Reclame vanaf vandaag dus het Communicatie Centrum (Centre de la Communication in het Frans).

Volgens Sandrine Sepul, Directrice van het Communicatie Centrum, “geeft de nieuwe naam de reikwijdte van de bevoegdheden van onze vereniging beter weer. Hij inspireert ook de actualiteit, de dynamiek en de bemiddelende rol die onze vereniging tussen consumenten, overheden en de sector vervult op het gebied van ethiek in de communicatie”.

“Communicatie Centrum beantwoordt ook beter aan de inhoud van de opdracht. Het toepassingsgebied is ruimer dan enkel commerciële communicatie.” zegt voorzitter Marc Dupain. “Alle vormen van communicatie worden getoetst aan de deontologie, ook campagnes van ngo’s of overheden.” besluit de voorzitter van het Communicatie Centrum.

Het Communicatie Centrum, opgericht in 1967 als de Raad voor de Reclame vzw, is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk de UBA, de ACC, VIA, LA PRESSE.be, VNM, WE MEDIA en de AEA.

Sinds 1974 en dankzij de steun van de gehele sector, besteedt het Communicatie Centrum een groot deel van zijn middelen aan de JEP, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan dat als missie heeft om een eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclamecommunicatie te verzekeren.

Inzake zelfregulering beoogt het Communicatie Centrum bovendien om het principe van het “level playing field” op de markt te behouden. Het is belangrijk dat dezelfde regels van toepassing zijn op het geheel van de actoren in de communicatiesector.

Het Communicatie Centrum heeft eveneens als doel de economische en sociale rol van de Belgische communicatiesector te promoten. Het Communicatie Centrum spant zich ook in om de meerwaarde van reclamecommunicatie voor de consument te benadrukken.

Het is ten slotte ook de rol van het Communicatie Centrum om zich op te werpen als de bevoorrechte gesprekspartner van de overheid en zijn leden te vertegenwoordigen met respect voor hun respectieve eigenschappen, belangen en waarden.

Difference day 2020: Journalism without fear or favour

5 mei 2020

Sinds 2015 wordt jaarlijks Difference Day georganiseerd op de World Press Freedom Day (3 mei). Op deze dag worden de mensen en de organisaties geëerd die elke dag vechten voor persvrijheid en vrije meningsuiting en hiervoor hun eigen veiligheid in het gedrang brengen. De gevaren voor de journalistiek en de journalisten zelf zijn de voorbije jaren alleen maar gegroeid. Zo is er de crisis op geopolitiek niveau, zijn er verschillende democratische crisissen en zijn er technische- en economische gevaren zoals desinformatie. Difference Day 2020 stond dan ook in het teken van Journalism without fear or favour.

Zowel Vlaams Minister van Media, Benjamin Dalle, als de Commissiecommissaris voor Waarden en Transparantie, Vera Jourova, spraken tijdens het online event hun steun uit aan journalisten. Beiden vinden dat journalisten hun job op een veilige manier en in een veilige omgeving moeten kunnen uitoefenen, zodat een onafhankelijke pers kan gewaarborgd blijven.

Er waren twee internationale sprekers, Giulherme Canela en Caoilfhionn Gallagher.

Giulherme Canela, UNESCO Chief of Section for Freedom of Expression, betoogde dat wanneer persvrijheid lijdt, de democratie ook lijdt. Het grootste gevaar waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt, is desinformatie. Dit zorgt voor een vertrouwensbreuk tussen het publiek en de journalisten, wat zo snel mogelijk moet hersteld worden. Momenteel worden er overal ter wereld noodmaatregelen afgekondigd, maar ook deze moeten in regel blijven met de mensenrechten. Journalisten worden niet enkel meer in conflictgebieden vermoord, maar eveneens in niet-conflictgebieden. Het is de verantwoordelijkheid van de overheden om hiertegen actie te ondernemen door preventie, bescherming en het bestrijden van straffeloosheid.

Caoilfhionn Gallagher, een advocate gespecialiseerd in mensenrechten, zet zich onder meer in voor journalisten die vermoord zijn. Volgens haar moet de internationale gemeenschap preventief optreden door journalisten te beschermen en nadien de invloed van de lidstaat te onderzoeken. Alle overheden hebben misschien wel wetgeving inzake persvrijheid, maar deze wordt maar in weinig landen gehandhaafd. Het is aan de internationale gemeenschap om enerzijds nieuwe en duidelijke regelgeving op te stellen, en de handhaving ervan te verzekeren, en anderzijds om het publiek bewust te maken van deze feiten.

De Honorary Title for Freedom of Expression werd uitgereikt aan twee Turkse schrijvers. Ahmet Altan is schrijver en journalist en zit momenteel in de gevangenis. Elif Shafak is schrijfster en zet zich voornamelijk in als vrouwenactiviste. In haar werk probeert ze een stem te geven aan mensen die er geen hebben. Het recht van vrije meningsuiting wordt gekenmerkt door de kracht van woorden, wat volgens Elif Shafak niet ondermijnd mag worden.

 

Nieuws en fake nieuws in tijden van corona – extra lesmateriaal Nieuws in de Klas

21 april 2020

Het nieuws over het coronavirus kan voor jongeren overweldigend zijn. Er circuleren ook heel wat valse berichten via sociale media. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? En hoe bespreek je dit met je leerlingen via de digitale leeromgeving? Nieuws in de Klas geeft graag enkele tips mee.

De meeste leerlingen komen elke dag in aanraking met het nieuws over het coronavirus via televisie, radio, sociale media, familie, … Veel nieuws gaat over de toename van het aantal zieken en doden, een boodschap die op kinderen een grote impact kunnen hebben. In het nieuws krijgen bijzonderheden en uitzonderingen uiteraard meer aandacht. Het coronavirus is veel in het nieuws omdat het een nieuw virus is. De soms alarmerende toon van de berichtgeving neemt dan ook vaak de bovenhand.

 

Lesfiche en extra informatie voor leerlingen

Download hier een extra lesfiche voor jouw leerlingen.

Fake news

Als schokkend nieuws dichterbij komt, is de kans groter dat er geruchten ontstaan. Zo ook rondom het coronavirus. De afgelopen weken werden heel wat valse berichten de wereld ingestuurd, vooral via sociale media. In Marokko werd vorige week zelfs een Youtuber gearresteerd voor het verspreiden van valse berichten. Ook Rusland zorgt voor beroering.

Voor leerlingen is het niet altijd evident om te achterhalen of een bericht echt is of nep. Gelukkig worden verschillende valse berichten op dagelijkse basis ontkracht via zowat alle nieuwsmedia.

Wanneer leerlingen berichten lezen, staan ze hier best even bij stil. Dat kan door de 5W- methode toe te passen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Meer weten? Neem een kijkje in de  lesfiche een artikel lezen en artikel schrijven).

Daarnaast kunnen ook deze tips hen helpen:

 • Lees het hele bericht en nooit alleen de titel
 • Ga na waar het artikel vandaan komt
 • Is het satire of een column?
 • Welke bronnen werden gebruikt?
 • Wat weet je over de auteur van het artikel?
 • Controleer de datum
 • Praat er over met anderen. Wat denken zij?

Ben je niet helemaal zeker of de informatie die je vond, klopt? Check het hier via de factchecker.

Ook op het jongerenplatform WatWat kan je heel wat tips terugvinden nepnieuws te herkennen.

Betrouwbare nieuwsbronnen

Maar waar vind je dan nog betrouwbare informatie? Volg enkele kanalen waarvan je weet dat deze betrouwbare informatie geven. Een overzicht van de nieuwsmedia binnen Nieuws in de Klas kan je hier terugvinden.

Enkele tips:

 • Volg de officiële informatie en persconferenties van de overheid.
 • De Vlaamse kranten en magazines bieden heel wat betrouwbare informatie via hun websites die dagelijkse (in de meeste gevallen zelfs elke paar minuten) worden geüpdatet. Zowat alle artikels rond corona worden gratis ter beschikking gesteld. Sommige achtergrondinformatie zit wel achter de pay wall. Daarvoor kunnen de digitale logins van Nieuws in de Klas handig zijn: een volledige toegang tot al deze sites gedurende 1 week. Hou zeker de website en de Facebookpagina van Nieuws in de Klas in de gaten om te zien wanneer deze codes aangevraagd kunnen worden.
 • Misschien volg je het nieuws liever via Instagram? Wist je dat zowat alle Vlaamse nieuwsmedia ook een Instagrampagina hebben met dagelijkse updates? Zo lees je soms ook wat luchtiger nieuws over corona die de reguliere websites niet meteen halen.
 • Of volg de onafhankelijke nieuwssites, VRT NWS, VTM NIEUWS, ….

Extra lessuggesties

Deze opdrachten kunnen leerlingen van op afstand maken en kaderen bovendien in de eindtermen Mediawijsheid en burgerschap.

 • Nieuwsdagboek: Hou een week lang een nieuwsdagboek bij. Welk nieuws vinden zij belangrijk? Waarom? Wat is de nieuwswaarde van hun keuzes? Let op: sommige kinderen ondervinden best wel wat stress bij het volgen van nieuws in crisistijden, denk dus goed na of jouw leerlingen hier klaar voor zijn.
 • Factcheck Vlaanderen: Kunnen de leerlingen nepnieuws opsporen? Vonden ze iets online of via sociale media dat niet helemaal klopt?
 • Iedereen Journalist. Hoe wordt het nieuws gemaakt? Wat zijn de voor- en nadelen van elk medium? Dat ontdek je in deze tool aan de hang van verschillende video’s en getuigenissen met journalisten;
 • Laat de leerlingen een eigen krant maken via de KrantenMaker van wat ze de afgelopen dagen meegemaakt hebben. Of laat hen een filmpje, Instagrampost, StopMotion filmpje maken van iets wat ze de afgelopen dagen meegemaakt hebben.
 • Er verschijnen heel wat leuke cartoons in de kranten (online en op papier). Kunnen de leerlingen ook zelf een cartoon verzinnen of tekenen over iets dat ze de afgelopen dagen hebben gedaan?
 • Of neem eens een kijkje in de online themadossiers, de collectie op Het Archief voor Onderwijs met KLAAR, … 

Difference Day 2020 goes digital

20 april 2020

Op 3 mei, de World Press Frreedom Day, vindt naar jaarlijkse traditie Difference Day plaats.

Difference Day wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, Bozar en Evens Foundation en honoreert mensen, instellingen en organisaties die het verschil maken in het uitdragen van vrijheid van meningsuiting, zonder deze evenwel te verabsoluteren.

De zesde editie van Difference Day staat in het teken van Journalism without fear or favour.

Het evenement zal dit jaar online doorgaan en te volgen zijn via een livestream om 17u.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Online event – broadcasted from PILAR Brussels – LIVE @ 5PM
 • Hosted by Annelies Beck (VRT) & Caroline Hick (RTBF)
 • Opening speech by Caroline Pauwels, Rector VUB & Yvon Englert, Rector ULB
 • Facts & figures : Guilherme Canela, the UNESCO Chief of Section for Freedom of Expression
 • About freedom of expression and open justice : Caoilfhionn Gallagher
 • 5 years of Honorary Title : an overview
 • DD Honorary Title 2020 : Ahmet Altan & Elif Shafak
 • LIVE chat interactions ‘Journalism without fear or favour’
 • Participating online polls/Q&A

Registeren kan hier.
Meer informatie: www.differenceday.com

Franse Mededingingsautoriteit verplicht Google te onderhanden met uitgevers

9 april 2020

Op 24 juli 2019 werd in Frankrijk de wet gepubliceerd die het uitgeversrecht uit de Europese Richtlijn Auteursrechten omzette in nationale wetgeving. Deze Franse omzetting van het uitgeversrecht is in werking getreden op 24 oktober 2019.  Op 25 september 2019 kondigde Google een reeks wijzigingen aan in de manier waarop het in zijn zoekmachine om zou gaan met zoekresultaten voor perspublicaties. Zo ging Google vanaf 24 oktober 2019  alleen nog de titel en de hyperlink naar de content van de Franse persuitgevers weergeven, tenzij door de uitgever werd aangegeven dat ook een snippet (lengte te bepalen door de uitgever) en de foto mag worden weergegeven. Om de normale preview in de zoekresultaten te behouden, diende de uitgever dus een uitdrukkelijk verzoek in te dienen via nieuwe door Google opgelegde weergave-instellingen. De uitgever geeft op deze manier toestemming (zonder vergoeding).

De Franse uitgevers hebben de gedraging van Google aangevochten en in november 2019 een klacht ingediend bij de Franse Mededingingsautoriteit wegens misbruik van machtspositie. Uitgevers die economisch afhankelijk zijn van Google kunnen niet zonder Google voor de verspreiding van hun content. Google, dat zich in een quasi-monopoliepositie bevindt, maakt dus misbruik van haar machtspositie door uitgevers die geen andere keuze hebben, en dus bijna gedwongen zijn hun vergoeding op te geven om de zekere en onmiddellijke economische impact te vermijden, onevenwichtige voorwaarden op te leggen.

De Franse Mededingingsautoriteit heeft op 9 april 2020  in de Google-zaak een tussenoordeel geveld in het voordeel van de uitgevers.

De Autoriteit heeft dringende voorlopige maatregelen bevolen om uitgevers te beschermen die als gevolg van het gedrag van Google financieel geïmpacteerd worden. De maatregelen verplichten Google ertoe echte onderhandelingen op te starten met uitgevers voor de vergoeding van hun content. Tijdens de onderhandelingen moet Google de content (video’s, uittreksels, foto’s) blijven weergeven en Google moet elke maand aan de Autoriteit verslag uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen. De maatregelen gelden tot de publicatie van de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit over de grond van de zaak.

De Franse Mededingingsautoriteit baseert zich hiervoor op volgende gronden:

 • Opleggen van oneerlijke transactievoorwaarden: Google kan misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie (90% voor search in 2019) door oneerlijke transactievoorwaarden voor te stellen die elke vorm van onderhandeling en/of vergoeding onmogelijk maakte;
 • Omzeilen van de wet: De keuze om niet te betalen voor content is onverenigbaar met de geest en het doel van de regelgeving. Met andere woorden, Google heeft te veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de regelgeving biedt om bepaalde soorten content vrijelijk weer te geven;
 • Discriminatie: het toepassen van dezelfde voorwaarden (geen vergoeding) op alle persuitgevers, ongeacht hun situatie en de waarde van de content, kan discriminatie inhouden aangezien Google economische actoren gelijk heeft behandeld in verschillende situaties zonder enige rechtvaardigheidsgrond.

Deze praktijken kunnen een misbruik van dominante machtspositie inhouden, aldus de Franse Mededingingsautoriteit.

Deze maatregelen zijn voorlopig. Ze zijn bedoeld uitgevers te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk concurrentiebeperkend gedrag. De Autoriteit zal verder onderzoek verrichten om na te gaan of Google het mededingingsrecht heeft geschonden. Voor een beslissing ten gronde is het dus nog afwachten.

Google kan beroep aantekenen tegen deze beslissing.

De volledige beslissing is hier terug te vinden.

Stimuleer reclame-investeringen in Belgische media

Nieuwsuitgevers vervullen een missie die nog nooit zo cruciaal is geweest als in deze crisistijd.  Ze voorzien de burgers van kwaliteitsvolle en betrouwbare informatie. Door het vervullen van deze taak van algemeen belang en als actoren in de lokale economie, willen de nieuwsuitgevers ook actief bijdragen aan het economisch herstel van het land. Als economische spelers worden de uitgevers echter zwaar getroffen door een drastisch verlies aan inkomsten door het uitblijven van advertentiecampagnes  (-40%)  en door het tijdelijk wegvallen van de inkomsten die zij uit nevenactiviteiten kunnen halen (met name de organisatie van evenementen).

 

De huidige gezondheidscrisis dreigt meer dan vijftien jaar investeringen in de moeizame uitbouw van een nieuw en duurzaam digitaal model teniet te doen.

Het is dan ook van essentieel belang om reclame-investeringen in de lokale media zo snel mogelijk te stimuleren, in het belang van zowel de perssector als de hele economie. Vlaamse Nieuwsmedia vraagt dan ook samen met de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) aan de federale overheid om, naar analogie van andere Europese landen,  een fiscale stimulans (een in de tijd beperkt belastingkrediet of investeringsaftrek) toe te kennen aan ondernemingen die investeren in reclamecampagnes in de Belgische lokale media.

Meer informatie vindt u hier

Raad voor de Reclame publiceert aanbevelingen in kader van Covid-19

6 april 2020

De Jury voor Ethische Praktijken, JEP, onderzoekt of reclameboodschappen conform de regels van de reclame-ethiek zijn. Zo moet een reclameboodschap zich steeds houden aan de regels van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, de ICC-Code, meer bepaald maatschappelijke verantwoordelijkheid, eerlijkheid en waarachtigheid. Is dit niet het geval, kan de JEP oordelen dat de reclamecampagne dient te worden stopgezet.

Door de problematiek van Covid-19 werden er bij de JEP meer vragen en klachten ingediend met betrekking tot enerzijds reclames die niet conform de huidige overheidsmaatregelen zijn (bv. er wordt opgeroepen om langs te komen in de winkel) en anderzijds voor reclames die verwijzen naar het versterken van het immuunsysteem.

De Raad voor de Reclame heeft dan ook aan zijn leden gevraagd om voorzichtig en tactvol om te gaan met hun communicatieboodschappen.

Daarnaast heeft de Raad voor de Reclame een aantal specifieke aanbevelingen gepubliceerd waaraan reclame in deze coronacrisis moet voldoen:

 • Vermijd niet-relevante verwijzingen naar de coronacrisis in uw nieuwe reclameboodschappen en draag er zorg voor dat deze geen gedrag in scène zetten dat afbreuk doet aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.;
 • Besteed bij het verderzetten van uw reeds eerder geplande campagnes of bij het opnieuw inzetten van bestaand reclamemateriaal extra aandacht aan de gewijzigde omstandigheden. Een campagne die in normale omstandigheden geen enkel probleem zou hebben gevormd, kan nu immers ongepast overkomen bij het publiek;
 • Speel op geen enkele wijze in op de angstgevoelens die heersen bij het publiek;
 • Maak geen expliciete of impliciete claims over de werkzaamheid van uw product specifiek met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus of het bestrijden van Covid-19.

Sensibiliseringscampagne uitgevers: Blijf in uw kot. Houd afstand. Red levens.

27 maart 2020

Nu de gezondheid van de bevolking op het spel staat, vervullen de onafhankelijke uitgevers meer dan ooit hun informatieve rol  in het belang van onze samenleving. Op de redacties is het alle hens aan dek om onophoudelijk nieuws te maken voor hun nieuwsbrieven, sites of gedrukte pagina’s, ook om te strijden tegen elke mogelijke desinformatie.

Uitgevers van kranten en magazines hebben beslist om al hun krachten te bundelen om de berichten van overheden en gezondheidswerkers nog te versterken en om te zetten in daadkrachtige verandering van het gedrag van elke burger.

Ze publiceren  een heldere sensibiliserende boodschap :

Blijf in uw kot. Houd afstand. Red levens.

 

Samen met het bureau Bonjour willen uitgevers van kranten en magazines het medische personeel en alle gezondheidswerkers ook een hart onder de riem steken voor hun tomeloze inzet, vaak op risico van hun eigen gezondheid.

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.