Home » Kenniscentrum » Kranten- en magazineuitgevers leggen Europese besognes op tafel

Kranten- en magazineuitgevers leggen Europese besognes op tafel

29 oktober 2010

PERSBERICHT
Brussel, 29 oktober 2010 – Kranten- en magazineuitgevers gingen vandaag in gesprek met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie over de kansen en de uitdagingen voor de geschreven perssector in het licht van de groeiende digitalisering.
De Vlaamse Dagbladpers, les Journaux Francophones Belges en The Ppress – federaties van de kranten- en magazineuitgevers in België – organiseerden vandaag samen het netwerkseminarie “Van Gutenberg tot de iPad: inzet en uitdagingen voor de geschreven pers in België in het licht van de Europese Digitale Agenda”. Tijdens het seminarie werd gefocust op de belangrijke rol van de Europese instellingen inzake auteursrechten en op het belang van eerlijke concurrentievoorwaarden voor de verschillende spelers actief binnen de waardeketen van de digitale informatie.
Het seminarie werd georganiseerd rond twee panels met prominenten uit de uitgeverswereld en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
Het eerste panel – gemodereerd door Béatrice DELVAUX – behandelde het belang van beschermingsvoorwaarden noodzakelijk voor het behoud en de ontwikkeling van een innovatieve en kwalitatieve pers in een steeds sterker wordende online omgeving. Het panel bestond uit:
Rik DE NOLF, CEO Roularta Media Group
Isabelle DURANT, Vice-President Europees Parlement
Kerstin JORNA, Hoofd ad interim van het kabinet van commissaris BARNIER
Bernard MARCHANT, Gedelegeerd bestuurder Rossel & Cie
Luc MISSORTEN, CEO Corelio
Kerstin JORNA – hoofd ad interim van kabinet Barnier – verklaarde: “Het auteursrecht wordt vandaag beschouwd als een obstakel en niet als een fundamenteel recht. Nochtans is het een fundamenteel recht, net zoals het recht op informatie.” Ze benadrukt eveneens dat het auteursrecht het ontstaan van nieuwe economische modellen zal bevorderen, die garant staan voor de ontwikkeling van creatieve content. Commissaris Barnier staat open voor dialoog met de geschreven pers met het oog op het toekennen aan de uitgevers van een naburig recht op hun content.
De uitgevers dringen erop aan dat de bescherming – die zij vandaag genieten in het kader van het Europese recht inzake auteursrechten – gehandhaafd blijft en correct wordt toegepast. Ze weigeren categoriek elke nieuwe wettelijke licentie die de mogelijkheden om hun content te valoriseren, ondermijnt.
In het tweede panel – gemodereerd door Rik VAN CAUWELAERT – werden de verschillende te nemen stappen onderzocht, opdat de uitgevers over de nodige inkomsten kunnen beschikken voor hun verdere ontwikkeling. Het panel bestond uit:
Ivo BELET, Europees Parlement
Rudy BERTELS, Managing Director De Persgroep Publishing
François le HODEY, Gedelegeerd bestuurder IPM
Aimé VAN HECKE, CEO Sanoma Magazines Belgium
Adam WATSON-BROWN, Media Task Force DG INFSO (Commissaris KROES)
Ivo BELET – Europees volksvertegenwoordiger – wees erop dat er geen nieuwe wetgeving noodzakelijk is in verband met de regulering van de openbare omroepen. De Europese Commissie heeft zeer duidelijke regels vastgelegd en het volstaat deze te respecteren. Belangrijk hier is de verplichting om een impactmeting van zijn publieke dienstverlening uit te voeren en dit voor elke nieuwe digitale ontwikkeling – en om de private media te raadplegen, die hierdoor benadeeld kunnen worden.
Geconfronteerd met nieuwe concurrentie die voortvloeit uit de mediaconvergentie, vraagt de sector van de geschreven pers dat de toegang van de openbare omroepen tot de online omgeving beperkt wordt tot die activiteiten die relevant zijn voor hun opdracht van openbare audiovisuele dienst, waarvan online geschreven pers geen deel uitmaakt.
De uitgevers vragen de garantie van gelijke concurrentievoorwaarden op de advertentiemarkt en verzetten zich tegen elke nieuwe beperking of verbod dat onvermijdelijk impact heeft op de aantrekkelijkheid van de geschreven pers bij adverteerders.
De sector vraagt ook het behoud van de huidige BTW-regeling van het verlaagd of superverlaagd tarief voor papieren publicaties en vraagt dat online publicaties op eenzelfde manier getariffeerd worden, ongeacht de drager.
Tenslotte verwachten de uitgevers van de telecomoperatoren en de kabeloperatoren eerlijke commerciële en concurrentiële voorwaarden voor alle content en dienstenleveranciers aanwezig op de netwerken om op die manier het principe van netwerkneutraliteit te garanderen.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.