Home » Kenniscentrum » Kansspelcommissie interpreteert het begrip kansspel ruim

Kansspelcommissie interpreteert het begrip kansspel ruim

12 april 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia
Een kansspel is elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.
Artikel 4 §1 van de Kansspelwet is duidelijk: “Het is eenieder verboden om, zonder voorafgaande vergunning van de Kansspelcommissie overeenkomstig deze wet toegestaan en behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, een kansspel of kansspelinrichting te exploiteren, onder welke vorm ook, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook.”
Veel spelletjes of wedstrijden laten vandaag de dag de deelnemers de keuze: deelnemen per (betalende) sms of gratis via de website. De Kansspelcommissie verduidelijkt nu dat het aanbieden van een gratis alternatief niet volstaat om niet langer van een kansspel te spreken. De commissie zal de beoordeling van een (kans)spel  laten afhangen van de al dan niet aanwezigheid van een inzet (of de mogelijkheid om in te zetten). Indien alle andere constitutieve elementen van een kansspel aanwezig zijn (toeval/winst en verlies) wordt een spelmogelijkheid beschouwd als een kansspel van zodra men een inzet doet. Anders oordelen zou de deur openzetten voor misbruiken en achterpoorten om de Kansspelwet te omzeilen, aldus de Kansspelcommissie.
Het is met andere woorden opletten geblazen voor organisatoren van (media)spelen: De organisator van kansspelen die een gratis alternatief voorziet, exploiteert een kansspel in hoofde van de deelnemers die niet voor het gratis alternatief kiezen en zal voor dit betalend aanbod aan de regels van de Kansspelwet worden onderworpen.
De volledige nota keuzemogelijkheid betaling-website van de Kansspelcommissie vindt u hier.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.