Twitter

Oplage

In 2015 werden er gemiddeld 909.000 exemplaren per dag van de Vlaamse kranten verkocht, papieren en digitale edities samen. Dit is een lichte daling (0,5%) in vergelijking met 2014.

De verkoop van digitale kranten is in 2015 met bijna 70% gestegen en maakt 8% van het totaal aantal verkochte exemplaren per dag uit.

Bron: CIM