Twitter

Oplage

Gemiddeld worden er 850.000 exemplaren per dag van de Vlaamse kranten verkocht, papieren en digitale edities samen.

De verkoop van digitale kranten is in 2017 met 8% gestegen t.o.v. 2016 en maakt bijna 15,4% van het totaal aantal verkochte exemplaren per dag uit.

Bron: CIM