Home » Posts tagged "adverteren"

Stimuleer reclame-investeringen in Belgische media

9 april 2020

Nieuwsuitgevers vervullen een missie die nog nooit zo cruciaal is geweest als in deze crisistijd.  Ze voorzien de burgers van kwaliteitsvolle en betrouwbare informatie. Door het vervullen van deze taak van algemeen belang en als actoren in de lokale economie, willen de nieuwsuitgevers ook actief bijdragen aan het economisch herstel van het land. Als economische spelers worden de uitgevers echter zwaar getroffen door een drastisch verlies aan inkomsten door het uitblijven van advertentiecampagnes  (-40%)  en door het tijdelijk wegvallen van de inkomsten die zij uit nevenactiviteiten kunnen halen (met name de organisatie van evenementen).

 

De huidige gezondheidscrisis dreigt meer dan vijftien jaar investeringen in de moeizame uitbouw van een nieuw en duurzaam digitaal model teniet te doen.

Het is dan ook van essentieel belang om reclame-investeringen in de lokale media zo snel mogelijk te stimuleren, in het belang van zowel de perssector als de hele economie. Vlaamse Nieuwsmedia vraagt dan ook samen met de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) aan de federale overheid om, naar analogie van andere Europese landen,  een fiscale stimulans (een in de tijd beperkt belastingkrediet of investeringsaftrek) toe te kennen aan ondernemingen die investeren in reclamecampagnes in de Belgische lokale media.

Meer informatie vindt u hier

Geen verbod op online adverteren n.a.v. komende gemeenteraadsverkiezingen

5 juli 2012

Door Sandrien MAMPAEY, Legal & Administration Manager van Vlaamse Nieuwsmedia
Politieke partijen of kandidaten mogen in de aanloop van de verkiezingen geen campagne voeren via commerciële reclamespots op radio en televisie en in bioscopen. Met betrekking tot de federale verkiezingen werd in 2007 deze bepaling in de wet van 4 juli 1989 betreffende de federale verkiezingen aangepast in die zin dat ook betalende boodschappen op internet onder dit verbod vallen.
Op 30 april 2007 heeft de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen commentaar en aanbevelingen gegeven met betrekking tot de interpretatie van deze wetswijziging naar aanleiding van de federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007: Dit verbod heeft een algemene draagwijdte. Sinds 28 maart 2007 is het gebruik van het internet voor verkiezingspropaganda expliciet bij wet geregeld. Er geldt sindsdien dus een verbod op de betalende verspreiding van verkiezingspropaganda op het internet. Dit verbod sluit evenwel niet uit dat partijen en kandidaten op hun eigen websites of andere niet betalende sites, verkiezingspropaganda mogen voeren, zelfs met door commerciële firma’s gerealiseerde spots. In dit laatste geval moeten de daarvoor gedane kosten inzake aanmaak en hosting wel worden aangegeven.”
Sinds 2009 geldt dit verbod van betalende boodschappen op internet ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Tijdens de drie maanden die de datum van de verkiezingen voorafgaan, mogen politieke partijen en kandidaten, evenals derden die propaganda wensen te maken voor politieke partijen of kandidaten, geen commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen alsmede betalende boodschappen op internet voeren, aldus artikel 5 §1 5° van de wet van 19 mei 1994.
Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen bepaalt in artikel 194 echter alleen dat tijdens de drie maanden die aan de datum van de verkiezingen voorafgaan, de politieke partijen en de kandidaten, evenals derden die propaganda wensen te maken voor politieke partijen of kandidaten, geen commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen mogen voeren. De uitbreiding van het verbod naar betalende boodschappen op internet werd met andere woorden niet ingevoerd bij de in 2011 nieuw aangenomen kieswet met betrekking tot de lokale en provinciale verkiezingen.
Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dat in de komende drie maanden die de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorafgaan, bij gebreke aan andersluidende bepaling, politieke partijen of kandidaten online mogen adverteren.
 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.