Home » Posts tagged "Auteursrechtrichtlijn"

Europa erkent uitgevers als rechthebbenden

16 september 2016

Op 14 september 2016 stelden de Europese commissarissen Andrus Ansip en Günther Oettinger het voorstel van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn voor. Door de razendsnelle digitale ontwikkelingen drong een modernisering van het auteursrecht zich op dat is aangepast aan de 21ste eeuw.
Vlaamse Nieuwsmedia juicht de invoering van een uitgeversrecht toe om een gelijk speelveld te creëren op het internet. Hiermee erkent de Commissie de belangrijke rol van uitgevers in het Europese medialandschap. Nieuwsuitgevers investeren miljoenen euro’s in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek. Om deze zware investeringskost terug te verdienen, moeten nieuwsbedrijven hun content eerlijk op de markt kunnen brengen en daar een faire vergoeding voor in de plaats krijgen. Artikel 11 van de Auteursrechtrichtlijn verschaft uitgevers van perspublicaties nu de noodzakelijke rechten om hun publicaties te kunnen vermarkten. In tegenstelling tot het eerder uitgelekte werkdocument wordt er nu naar de term “perspublicaties” gerefereerd, wat ruimer wordt geïnterpreteerd dan de eerder gebruikte term “nieuwspublicaties”. Het voorstel beperkt het uitgeversrecht wel nog steeds tot het digitale gebruik van de perspublicaties terwijl er geen objectieve reden is om  het uitgeversrecht te beperken tot de online wereld.
De aan de uitgevers toegekende bescherming geldt niet voor het plaatsen van hyperlinks dewelke geen mededeling aan het publiek uitmaken. Deze zin in overweging 33 zal waarschijnlijk in de loop van het proces verder worden verduidelijkt, met name in verhouding tot de recente rechtspraak van het Hof van Justitie in de GS Media/Sanoma Media zaak die u hier kan terugvinden. Zie ook de verdere bespreking van dit arrest op: https://www.license2publish.be/nieuws.
Het uitgeversrecht beoogt, als aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken zodat uitgevers met andere partijen overeenkomsten kunnen sluiten gericht op het hergebruik van online persartikels. Hierdoor kunnen uitgevers uit eigen hoofde aanspraken verwerven op de exploitatie van de door hen uitgegeven content. Deze versterking van de positie van de uitgever zal meer zekerheid bieden en zal vooral een handig hulpmiddel zijn om op te treden tegen parasieten, content aggregatoren etc. die de content zonder licentie op ontoelaatbare wijze hergebruiken.
Het uitgeversrecht heeft geen invloed op de contractuele relatie tussen de uitgever en de auteur. Het voorstel voorziet in een beschermingsduur van 20 jaar vanaf het tijdstip waarop de uitgave op geoorloofde wijze toegankelijk is gemaakt, in tegenstelling tot de beschermingsduur van 70 jaar na de dood voor auteurs.
Het voorstel van de Europese Commissie dient nu door het Europees Parlement en de Europese Raad te worden behandeld en vervolgens zal de richtlijn in de lidstaten worden geïmplementeerd in nationale wetgeving.
Alle bijkomende informatie over het uitgeversrecht voor persuitgevers vindt u hier


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.