Home » Posts tagged "Axel Voss"

Rapporteur van het Europees Parlement Axel Voss steunt het uitgeversrecht

18 april 2018

 
18 april 2018
In de Commissie Juridische Zaken heeft rapporteur Axel Voss een voorstel ingediend dat persuitgevers een exclusief recht toekent als noodzakelijk onderdeel van de Europese auteursrechtelijke hervorming. In de huidige auteursrechtelijke wetgeving is het namelijk nog steeds zo dat, in tegenstelling tot film- muziek en omroepproducenten, uitgevers geen eigen recht hebben en dus niet over dezelfde juridische bescherming beschikken. Een wettelijke verankering van een uitgeversrecht is noodzakelijk om de diversiteit van nieuwscontent en de toekomst van kwaliteitsvolle journalistiek in Europa te verzekeren. Bovendien moet het recht op informatie van de burgers als één van de basispijlers in een democratische samenleving diep verankerd en voldoende beschermd blijven.
Ook Europees Commissaris Andrus Ansip steunt het uitgeversrecht en verdedigde de auteursrechtelijke belangen van de uitgevers tijdens de Londen Book Fair. Hij beargumenteert dat de auteurswetgeving werd gecreëerd vóór de digitale revolutie. Deze digitalisatie heeft tot nieuwe businessmodellen geleid waarbij het internet een belangrijke marktplaats is geworden voor toegang en distributie tot auteursrechtelijk beschermd materiaal. Om onze culturele diversiteit te waarborgen, dient de huidige wetgeving te worden aangepast zodoende de creatieve en culturele sectoren competitief kunnen blijven in dit digitale tijdperk.
De voorbije maanden hebben de verschillende commissies in het Europees parlement (de IMCO-Commissie, de CULT-Commissie, de ITRE-Commissie en de LIBE-Commissie) een positieve stemming uitgebracht aangaande het uitgeversrecht zoals dit in het oorspronkelijke voorstel van Auteursrechtrichtlijn door de Europese Commissie werd gelanceerd, weliswaar elks met hun eigen accenten en modaliteiten. De stemming in de laatste commissie, namelijk de Commissie Juridische Zaken zal plaatsvinden in de tweede helft van de maand juni 2018.
In het herwerkte artikel 11 heeft Axel Voss een bijkomende bescherming toegevoegd aan het uitgeversrecht, namelijk door een “onvervreemdbaar recht op een eerlijke en evenredige vergoeding voor dergelijk gebruik” in te voegen.
Aangezien er veel verwarring bestaat rond het toepassingsgebied van het hyperlinken, wordt er in rechtsoverweging 33 verduidelijkt dat deze bescherming zich niet uitstrekt tot handelingen van hyperlinking die geen mededeling aan het publiek vormen (dit in overeenstemming met o.a. het GS Media arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie), met name hyperlinking naar inhoud die met toestemming van de rechthebbende op het internet beschikbaar werd gemaakt voor het publiek, alsook hyperlinks naar inhoud die beschikbaar is op een andere website zonder toestemming van de rechthebbende voor niet-commerciële doeleinden door een persoon die niet wist of redelijkerwijs geen kennis kon hebben van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website.
Vlaamse Nieuwsmedia hoopt dat nieuwsuitgevers de juridische erkenning zullen krijgen die ze nodig hebben om een sterkere onderhandelingspositie te bekomen en te kunnen optreden tegen ongeautoriseerd hergebruik van hun publicaties voor commerciële doeleinden.
Vlaamse Nieuwsmedia steunt dan ook de standpunten van de Europese associaties die de kranten-en magazine uitgevers vertegenwoordigen, namelijk NME, EMMA, ENPA en EPC. Zij benadrukken in hun persbericht het volgende:
uitgevers bieden een noodzakelijke dienst aan door te investeren in kwaliteitsvolle journalistiek, wat de beste en meest efficiënte manier is om een antwoord te bieden tegen polemiek en valse informatie op het internet. Het is daarom noodzakelijk om te voorkomen dat derde partijen zonder toestemming en vergoeding misbruik maken van de content en merken van kranten en magazines voor commerciële doeleinden”.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.