Home » Posts tagged "Centrale Raad voor het Bedrijfsleven"

8puntenadvies van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven "Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector"

14 maart 2017

Vertrekkende van de studie “Het ecosysteem van de waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector (CRB 2017-0313) hebben de sociale partners uit de sector, verenigd in de Bijzonder Raadgevende Commissie Papier van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, vandaag het 8-puntenadvies “Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector” aan het grote publiek voorgesteld.
Bepaalde beslissingen van de overheid kunnen de toestand van de waardeketen immers ten goede of ten slechte beïnvloeden. Dit advies is dan ook een oproep aan de verschillende overheidsniveaus om met een aantal concrete maatregelen mee te werken aan een structurele versterking van de sector.
Wat de uitgeverijsector betreft ondergaan uitgevers een belangrijke transformatie naar een multimediale omgeving, maar de snelheid waarmee de transitie plaatsvindt, varieert van medium tot medium. De mediasector investeert al jaren om zijn competenties uit te breiden naar de ontwikkeling en aanbieding van digitale alternatieven voor zijn kerndiensten.
Papieren en digitale publicaties met dezelfde inhoud kennen tot op de dag van vandaag evenwel nog een verschillende fiscale behandeling. Dit staat de ontwikkeling van innovatieve hybride producten in de weg. De sociale partners uit de sector vragen in deze context dan ook een gelijkschakeling van het btw-tarief voor de digitale publicaties met het btw-tarief dat van toepassing is op de papieren publicaties.
De sociale partners vragen in hun advies eveneens aan de regering om bijzondere aandacht te hebben voor de naleving van de mededingingsregels, gelet op de reeds sterke concentratie in de sector van de digitale distributie. Content producenten worden immers geconfronteerd met machtige distributieplatformen en eerlijke onderhandelingen tussen content producenten en content verspreiders dienen te worden gewaarborgd.
Het volledige persbericht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vindt u hier.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.