PERSBERICHT VAN HET COMMUNICATIE CENTRUM – 15 oktober 2020

De European Advertising Standards Alliance (EASA) en het Communicatie Centrum/de JEP verwelkomen Google als eerste digital pure player lid en partner van het netwerk voor reclamezelfregulering. Google is het eerste bedrijf dat als digital pure player lid toetreedt tot EASA, naast 13 beroepsverenigingen die de verschillende spelers in het reclame-ecosysteem vertegenwoordigen (adverteerders, agentschappen en media), en in samenwerking met 28 instanties voor zelfregulering op het gebied van reclame, die de nationale ethische codes inzake reclame toepassen.

Hierdoor engageert Google zich ten gunste van de nationale zelfreguleringssystemen, waaronder de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), die in 1974 is opgericht door het Communicatie Centrum (voorheen de Raad voor de Reclame).

Ik verheug me dat Google voortaan deelneemt aan de werking van het zelfregulerende systeem inzake reclame, in Europa en met name in België. We hopen dat andere spelers zoals Facebook dit voorbeeld zullen volgen“, aldus Sandrine Sepul, directrice van het Communicatie Centrum.

Google is verheugd en vereerd om het eerste bedrijfslid van EASA te worden. We zijn overtuigd van het belang van het vertrouwen van de consument in de advertenties die ze online zien voor de toekomst van onze branche en om het internet voor iedereen open en betaalbaar te houden. We weten ook welke belangrijke rol advertenties spelen om Belgische bedrijven te helpen herstellen en te doen groeien in deze moeilijke tijd. EASA en zijn netwerk van Europese advertentieregulators spelen een absoluut cruciale rol in deze inspanning, en we zijn trots als onderdeel van de advertentie-industrie in België om hieraan deel te nemen. We kijken ernaar uit om EASA te ondersteunen bij het handhaven van hoge normen voor veilige, verantwoorde digitale advertenties voor consumenten, terwijl de leden blijven evolueren om gelijke tred te houden met ons snel veranderende ecosysteem.” – Thierry Geerts, Country Manager Google België.

Het Communicatie Centrum is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk de UBA, de ACC, VIA, LA PRESSE.be, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA en de AEA.

Het Communicatie Centrum besteedt een groot deel van zijn middelen aan de JEP, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan met als missie een eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren.

Het Communicatie Centrum heeft tevens als missie om de economische en sociale rol van de Belgische communicatiesector te promoten. Zijn rol bestaat erin zich op te werpen als bevoorrechte gesprekspartner van de overheid en de pers, en zijn leden te vertegenwoordigen met respect voor hun respectieve eigenschappen, belangen en waarden.

De European Advertising Standards Alliance (EASA) is de stem van de zelfregulering inzake reclame in Europa. EASA verenigt 28 zelfregulerende organisaties in 26 Europese landen en 13 organisaties uit de reclame-industrie die adverteerders, agentschappen en de media vertegenwoordigen: geschreven pers, affichage, televisie, radio, direct marketing en de interactieve digitale industrie. EASA ijvert voor wettelijke, fatsoenlijke, eerlijke, waarheidsgetrouwe en verantwoorde reclame dankzij de toepassing van de deontologische regels inzake reclamezelfregulering.

CONTACT:

Sandrine Sepul, Directrice van het Communicatie Centrum