Home » Posts tagged "kansspelen"

Wat heeft het regeerakkoord in petto voor de sector?

6 oktober 2020

De federale regering is eindelijk gevormd en is uitgemond in de regering De Croo I. Het regeerakkoord vermeldt een aantal relevante zaken voor onze sector:

 • Er zal maximaal worden ingezet op de meest gepaste communicatie en gerichte doelgroepcommunicatie bij het beheer van de gezondheidscrisis;
 • De regering zal de problematiek inzake het pensioenstelsel voor journalisten bekijken;
 • In de kamer bespreekt men al enige tijd een reclameverbod op kansspelen. Het regeerakkoord stelt “gokverslaving te bestrijden” waarbij de wetgeving zal geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd;
 • Er komen maatregelen inzake de toegang tot de bescherming van intellectuele eigendom en de huidige reprografieregeling zal worden aangepast;
 • De beheersovereenkomst met Bpost zal worden aangepast aan de gewijzigde behoeften van de burgers en ondernemingen;
 • De regering zal blijven inzetten op digitalisering. Dit onder meer door informatieverstrekking en sensibilisering. Zo zal er bijvoorbeeld een campagne komen tegen internetfraude;
 • De regering wil meer slagkracht geven aan de Belgische mededingingsautoriteit, naar het voorbeeld van onze buurlanden;
 • De regering is van mening dat er een vorm van digitale taxatie moet komen, namelijk dat grote internetplatformen zoals Facebook en Google moeten bijdragen. Ze opteren hier voor een internationale samenwerking, maar bij gebrek hiervan, zal België dit zelf invoeren tegen 2023;
 • Het statuut van klokkenluider zal worden bevestigd;
 • Inzake de bestrijding van fake news zullen de maatregelen versterkt worden;
 • In het volgende Nationale Veiligheidsplan zal de strijd tegen (online) discriminatie- en haatmisdrijven verder gezet worden en moet de ongelijke vervolging van verschillende soorten haatmisdrijven weggewerkt worden;
 • Voorts zal er ingezet worden op de ontwikkeling van wetenschap en technologie, op onderwijs en academisch onderzoek.

 

Raad van State vernietigt reclameverbod voor online kansspelen

26 februari 2020

Op 6 februari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de vernietigingsberoepen die werden ingesteld tegen het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Volgens de Raad van State is er in het koninklijk besluit sprake van een discriminatie  tussen houders van een vergunning A+ of B+ (online kansspelen) en houders van een vergunning F1+ (online weddenschappen) aangezien het koninklijk besluit wat online kansspelen betreft enkel reclame op de website zelf van de vergunninghouder of gepersonaliseerde reclame toelaat.

De wetgever argumenteerde dat het om verschillende concurrentiele markten ging, namelijk de weddenschappen en de kansspelen, waardoor het verschil in behandeling gerechtvaardigd was. De houders van vergunningen A+ en B+ kregen meer beperkingen opgelegd omdat er bij hun activiteiten grotere risico’s zouden kunnen ontstaan. Volgens de Raad van State zijn de risico’s minstens even groot bij houders van vergunningen F1+, waardoor het verschil in behandeling niet kan worden aanvaard. Door dit koninklijk besluit ontstond er een ongerechtvaardigd concurrentieel voordeel in hoofde van houders van vergunningen F1+ aangezien zij zonder beperkingen kunnen adverteren en op die manier een grotere zichtbaarheid verkrijgen bij consumenten. De Raad van State oordeelde dan ook dat er een ongerechtvaardigd verschil in behandeling is tussen de houders van vergunningen A+ en B+ met de houders van vergunningen F1+. Artikel 1, lid 1 en artikel 3, §2 en §3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018, waarin de verschillen werden geregeld tussen de houders van vergunning A+ B+ en F1+, werden bijgevolg nietig verklaard.

Het tweede arrest had betrekking op de toelating voor houders van vergunning A+, B+ en F1+ om gratis speldeelnames of bonussen op hun eigen website aan te bieden voor een maandelijks bedrag van € 275,00. De wet op de Kansspelen verbiedt deze vorm van advertenties in de offline wereld, waardoor er oneerlijke concurrentie online en offline ontstaat. Deze bonussen zijn schadelijk voor de bescherming van de spelers en moedigt hen aan om meer te spelen waardoor de kans op verslaving extreem hoog is. De wet op de Kansspelen stelt echter strikte regels op inzake het aanbieden van bonussen aan spelers. Zo mag er per speler tweemaandelijks maximum een bedrag van € 400,00 worden geschonken. Hoewel deze wetgeving enkel van toepassing is offline, is de Raad van State van oordeel dat deze ook online van toepassing moet zijn. De Raad van State oordeelde dat het verschil in de behandeling offline en online niet gegrond is en  vernietigde de artikelen 5, 1° en 11 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018.

 

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.