Home » Posts tagged "kranten in de klas"

Nieuws in de Klas 2017-2018 van start – inschrijven via www.nieuwsindeklas.be

14 november 2017

Samen met Vlaams minister van Media Sven Gatz hebben leerlingen van het 5e en 6e middelbaar van het Sint-Guido Instituut gisteren (een deel van) de redactie van de Metro overgenomen. In het kader van de lancering van het vernieuwde project ‘Nieuws in de Klas’ mochten zij een pagina in de krant helemaal zelf invullen. Het nieuwspakket dat ‘Nieuws in de Klas’ aanbiedt, werd dit jaar uitgebreid met enkele magazines, gratis pers en digitale nieuwsmedia. Minister Gatz trekt voor het project 1 miljoen euro uit.

Vlaamse minister van Media Sven Gatz, Mediawijs, de Vlaamse Nieuwsmedia (de verenigde Vlaamse dagbladuitgevers), The Ppress (de vereniging van uitgevers van de Belgische periodieke pers) en Media.21 (de vereniging van nieuwe, digitale media) lanceren ook dit jaar ‘Nieuws in de Klas’.
Kinderen en jongeren komen via verschillende kanalen in contact met nieuws. Maar het is voor hen niet makkelijk om te bepalen welk nieuws echt, correct en betrouwbaar is en hoe ze media actief, kritisch en bewust kunnen gebruiken. ‘Nieuws in de Klas’ reikt leerkrachten handvatten aan om in klasverband met nieuws kennis te maken en ermee aan de slag te gaan.
 ‘Nieuws in de Klas’ is er voor leerkrachten en leerlingen. Het project is al aan zijn 15de editie toe. Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen Mediawijs, Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress en Media.21. Zij slaan de handen in elkaar voor een uitgebreider nieuwspakket. Naast de zeven papieren en online kranten bevat het nieuwspakket voor het eerst ook een exemplaar van Humo, Knack en Metro en thematische dossiers van onafhankelijke nieuwssites ( Apache, Charlie Magazine, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, MO*/MO.be, newsmonkey, rekt:verso en StampMedia).
 De vraag is groot. Zo gingen er vorig schooljaar in een mum van tijd meer dan 900.000  papieren en 48.000 digitale kranten de deur uit. Dat is goed voor een bereik van zo’n 155.000 leerlingen in 5.933  klassen in Vlaanderen en Brussel.
Minister van media Sven Gatz: “Ik wil zo veel mogelijk Vlaamse en Brusselse scholen bereiken met het project ‘Nieuws in de Klas’, zodat leerlingen op een educatieve manier kennis kunnen maken met de verschillende soorten nieuwsbronnen. Dit jaar bereiken we met ‘Nieuws in de Klas’ ongeveer 7.865 klassen, dat zijn ongeveer 2.000 klassen meer als vorig jaar. Het project helpt kinderen kritisch omgaan met nieuws, om beter geïnformeerd te worden, nieuws kritisch te leren bekijken en zich over maatschappelijke kwesties een beter gefundeerde mening te helpen vormen.”
‘Nieuws in de Klas’ voorziet ook aangepast lesmateriaal, zoals de tool “Iedereen Journalist”, waar theorie en praktijk samenkomen in verschillende video’s met zes journalisten. Het project introduceert leerlingen in het nieuwsmedialandschap en de wondere wereld van de journalistiek.
Scholen kunnen een aanvraag indienen via www.nieuwsindeklas.be.
Vlaamse Nieuwsmedia, de associatie van de Vlaamse krantenuitgevers, stond 15 jaar geleden aan de wieg van het project. “We zijn verheugd dat het project succesvoller is dan ooit en sterk  verankerd is in het Vlaamse onderwijs. Elk jaar wordt het project uitgebreid en vernieuwd met relevante nieuwsbronnen. Zo bereiken we elk jaar opnieuw honderdduizenden leerlingen in het lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs” zegt Veerle Marckx, verantwoordelijke voor het kranten- en magazinepakket van Nieuws in de Klas.
De sector van de magazines is erg tevreden dat er voortaan ook aandacht is voor hun publicaties. “ Magazines leveren een bijzonder toegevoegde waarde aan de berichtgeving over actualiteit en nieuws. Ze maken ruimte voor meer achtergrond en duiding om zo de gebeurtenissen beter te leren begrijpen. Het is noodzakelijk dat we in deze tijden van almaar meer en snellere, kortere berichten aandacht blijven hebben om de mensen te begeleiden en beter uit te leggen wat er aan de hand is” zegt Marc Dupain, general manager van de Belgische federatie van magazines The Ppress. En hij blikt vooruit. “Ons land heeft een bijzonder rijk aanbod aan magazines, ook aan vakbladen overigens die zeer leerrijk, verrijkend kunnen zijn voor leerlingen. Da’s voor de toekomst.”
“De keuze om Kranten in de Klas om te bouwen tot Nieuws in de Klas is even onvermijdelijk als hoognodig. De fundamentele reden om vanuit de overheid dit programma te steunen, is het versterken van de mediawijsheid en -vaardigheid bij jongeren. Persoonlijk vind ik dat die opdracht vandaag zo essentieel is voor de burgerschapsvorming en de menselijke ontwikkeling van de leerlingen, dat het tot het verplichte curriculum zou moeten behoren. Maar het opzet om gemotiveerde leerkrachten extra te stimuleren bij het werken rond de verschillende nieuwsbronnen en hun diverse perspectieven en profielen, verdient alvast alle waardering. Als onafhankelijke nieuwssites willen we er alles aan doen om de jongeren wegwijs te maken in het digitale nieuwsuniversum dat hun universum is, en waarin sociale media en mobiel gebruik de standaard zijn.
Gie Goris, voorzitter Media.21 (koepel van onafhankelijke nieuwssites: Apache, Charlie Magazine, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, MO*/MO.be, newsmonkey, rekto:verso en StampMedia)
 
Contactpersonen

  • Sanne Hermans – Mediawijs – Projectverantwoordelijke Nieuws in de Klas
    hermans@mediawijs.be – 0498 80 76 79
  • Veerle Marckx – Vlaamse Nieuwsmedia – Verantwoordelijke Kranten- en Magazinepakket Nieuws in de Klas – marckx@vlaamsenieuwsmedia.be – 0485 06 18 40
  • Bram Souffreau- Media.21 – Verantwoordelijke Online Media Nieuws in de Klas – bram@apache.be – 0496 44 35 73
  • Eva Vanhengel – Woordvoerder minister Sven Gatz: vanhengel@vlaanderen.be – 0476 51 21 07

 

Minister van Media Sven Gatz lanceerde Nieuws in De Klas

14 november 2016
Minister van Media Sven Gatz heeft op 9 november 2016 in GBS De Windroos te Sint-Jans-Molenbeek het startschot gegeven voor Nieuws in de Klas, de opvolger van Kranten in de Klas. Nieuws in de Klas is een project waarmee leerkrachten op een educatieve manier kinderen leren omgaan met nieuwsmedia. Via het project kunnen scholen net zoals voorgaande jaren papieren en/of digitale kranten aanvragen voor hun leerlingen.
Sven Gatz, minister van Media: “Met Nieuws in de Klas leren kinderen het medialandschap beter kennen. Het project geeft leerkrachten de mogelijkheid om hun leerlingen makkelijk wegwijs te maken in het breed aanbod van nieuws. Als kinderen van jongs af aan leren omgaan met (digitale) nieuwsmedia, zullen zij in de toekomst sneller de informatie vinden die ze zoeken en belangstelling krijgen voor de actualiteit. Ze leren bovendien kritisch omgaan met verschillende nieuwsbronnen.” Minister Gatz maakt voor Nieuws in de Klas één miljoen euro vrij.
Kinderen en jongeren komen vandaag op veel verschillende manieren in contact met nieuws en informatie, vaak offline via ouders, vrienden en op school. Met Nieuws in de klas willen we dan ook aandacht besteden aan dit veranderende nieuwslandschap en hoe kinderen en jongeren nieuws gebruiken. Vanaf dit jaar wordt Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, betrokken bij Nieuws in de klas.
Leerlingen, studenten en cursisten vanaf 10 jaar leren 5 schooldagen lang naast de 7 dagbladen De Morgen, De Standaard, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad ook digitale kranten en onafhankelijke nieuwssites kennen. Leerkrachten kunnen papieren, maar ook digitale kranten bestellen voor hun leerlingen. Deze digitale kranten kunnen vanaf dit schooljaar rechtstreeks via de 7 Vlaamse krantensites worden gelezen. De leerkracht en leerlingen krijgen daarnaast ook toegang tot betalende krantencontent en het volledige archief.
Eigen media creëren vormt een belangrijk onderdeel van Nieuws in de Klas. Met de KrantenMaker kunnen leerlingen hun eigen klassieke of digitale krant maken op www.krantenmaker.be. Nieuws in de Klas biedt ook aanvullend lesmateriaal met heel wat opdrachten en is er voor de leerkrachten didactische ondersteuning via de website.
Vorig schooljaar gingen in een mum van tijd 1.042.660 papieren en 160.635 digitale kranten de deur uit, goed voor een bereik van 126.179 leerlingen in 3.657 klassen in Vlaanderen en Brussel.

"Kranten in de Klas" brengt 1.625.484 papieren en 247.395 digitale kranten voor 155.466 leerlingen

14 oktober 2015

Vandaag is in de Sint-Michielsschool te Jette het startschot gegeven voor een nieuw schooljaar Kranten in de Klas (KiK). Vanaf woensdag 14 oktober kunnen leerkrachten gratis papieren en/of digitale krantenpakketten aanvragen voor hun leerlingen. De eerste papieren kranten liggen dan vanaf 16 november 2015 in de klassen.
Kranten in de Klas is een initiatief van de Vlaamse Nieuwsmedia (VNM) met steun van Minister van Media Sven Gatz. Leerlingen, studenten en cursisten vanaf 10 jaar leren 10 schooldagen lang 7 dagbladen kennen: De Morgen, De Standaard, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.
Sven Gatz, minister van Media: “KIK is een waardevol project. Door kranten te lezen, verwerven leerlingen en studenten meer tekstbegrip, actualiteitskennis en voeling met de maatschappij. Ze leren creatief en kritisch omgaan met de media van vandaag. Door de technologische evoluties verandert het nieuwsmedialandschap is sneltreinvaart, met steeds meer actieve mediagebruikers die ‘user generated content’ brengen. Om kinderen en jongeren op een mediawijze manier voor te bereiden op de media van morgen, zal ik volgend jaar samen met de Vlaamse Nieuwsmedia en het kenniscentrum Mediawijsheid, de stap zetten van ‘kranten in de klas’ naar ‘Nieuwsmedia in de klas’.”
Kranten in de Klas pakt in 2015-2016 opnieuw uit met een zeer aantrekkelijk aanbod voor leerkrachten. Leerkrachten kunnen naast papieren ook gratis digitale kranten bestellen voor hun leerlingen dankzij de samenwerking met Gopress, de eerste Belgische digitale krantenkiosk (www.gopress.be).
Vorig schooljaar gingen in een mum van tijd 1.625.484 papieren en 247.395 digitale kranten de deur uit, goed voor een bereik van 155.466 leerlingen en 5.756 klassen in Vlaanderen en Brussel. Dit schooljaar verdeelt Kranten in de Klas opnieuw papieren en digitale kranten. De Vlaamse Nieuwsmedia en de Vlaamse krantenuitgevers engageren zich bovendien om elke school in Vlaanderen die geen papieren pakket meer kan bestellen, een digitaal pakket aan te bieden.
Via het KiK-project krijgen leerlingen de smaak van de krant snel te pakken. Zo biedt het gratis lesmateriaal heel wat opdrachten en is er voor de leerkrachten uitgebreide didactische ondersteuning via de website. In het schooljaar 2015-2016 zetten we volop in op nieuwe en actuele lespakketten. Zo willen we leerkrachten optimaal ondersteunen in hun zoektocht naar mediawijze projecten in de klas.
De KiK-quiz lokte in 2014-2015 heel wat deelnemers. Dit schooljaar evolueren we naar een online nieuwsquiz. Meer info volgt dit najaar op www.kikquiz.be.
Eigen media creëren vormt ook een belangrijk onderdeel van Kranten in de Klas. Met de KrantenMaker kunnen leerlingen hun eigen klassieke of digitale krant maken op www.krantenmaker.be. De site werd in 2014-2015 in een volledig nieuw jasje gestoken.
In het schooljaar 2015-2016 denken we samen met het kabinet Media, het kenniscentrum Mediawijsheid en de onderwijssector na over de toekomst van Kranten in de Klas. Het onderzoeksrapport ‘Mediawijsheid en tekstbegrip aanbrengen: kan KIK dat ook digitaal’ van de Universiteit Antwerpen van deze zomer is daarbij één van de bouwelementen. Het rapport is te consulteren via volgende link: www.cjsm.be/media
 Leerkrachten doen er goed aan zo snel mogelijk hun aanvraag voor kranten en lesmateriaal te plaatsen via www.krantenindeklas.be. Kranten in de Klas is te volgen op Facebook, via www.facebook.com/krantenindeklas.be en Twitter (@krantenindeklas).

De KiK-quiz is terug

25 januari 2012

Bent u leerkracht? Zijn uw leerlingen tussen 10 en 18? Laat hen dan zeker meespelen met de Grote KiK-quiz, de actualiteitsquiz van Kranten in de Klas. Spelplezier en leerrijke momenten gegarandeerd met 10 meerkeuzevragen en een superdeluxe prijzenpot als beloning.
Hoe meer leerlingen meedoen, hoe groter de kans om de Grote Livefinale te halen, een onvergetelijke dag waar nog heel wat meer mooie prijzen te winnen zijn. Alle nodige info vindt u op www.kikquiz.be
Via Facebook blijft u permanent op de hoogte van de acties van Kranten in de Klas en de KiK-quiz. Vind ons leuk: zo bent u op elk moment helemaal mee.
Kranten in de Klas wenst alle leerlingen veel succes en leerplezier met de KiK-quiz!


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.