Home » Posts tagged "krantenuitgevers"

Franse Mededingingsautoriteit verplicht Google te onderhanden met uitgevers

9 april 2020

Op 24 juli 2019 werd in Frankrijk de wet gepubliceerd die het uitgeversrecht uit de Europese Richtlijn Auteursrechten omzette in nationale wetgeving. Deze Franse omzetting van het uitgeversrecht is in werking getreden op 24 oktober 2019.  Op 25 september 2019 kondigde Google een reeks wijzigingen aan in de manier waarop het in zijn zoekmachine om zou gaan met zoekresultaten voor perspublicaties. Zo ging Google vanaf 24 oktober 2019  alleen nog de titel en de hyperlink naar de content van de Franse persuitgevers weergeven, tenzij door de uitgever werd aangegeven dat ook een snippet (lengte te bepalen door de uitgever) en de foto mag worden weergegeven. Om de normale preview in de zoekresultaten te behouden, diende de uitgever dus een uitdrukkelijk verzoek in te dienen via nieuwe door Google opgelegde weergave-instellingen. De uitgever geeft op deze manier toestemming (zonder vergoeding).

De Franse uitgevers hebben de gedraging van Google aangevochten en in november 2019 een klacht ingediend bij de Franse Mededingingsautoriteit wegens misbruik van machtspositie. Uitgevers die economisch afhankelijk zijn van Google kunnen niet zonder Google voor de verspreiding van hun content. Google, dat zich in een quasi-monopoliepositie bevindt, maakt dus misbruik van haar machtspositie door uitgevers die geen andere keuze hebben, en dus bijna gedwongen zijn hun vergoeding op te geven om de zekere en onmiddellijke economische impact te vermijden, onevenwichtige voorwaarden op te leggen.

De Franse Mededingingsautoriteit heeft op 9 april 2020  in de Google-zaak een tussenoordeel geveld in het voordeel van de uitgevers.

De Autoriteit heeft dringende voorlopige maatregelen bevolen om uitgevers te beschermen die als gevolg van het gedrag van Google financieel geïmpacteerd worden. De maatregelen verplichten Google ertoe echte onderhandelingen op te starten met uitgevers voor de vergoeding van hun content. Tijdens de onderhandelingen moet Google de content (video’s, uittreksels, foto’s) blijven weergeven en Google moet elke maand aan de Autoriteit verslag uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen. De maatregelen gelden tot de publicatie van de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit over de grond van de zaak.

De Franse Mededingingsautoriteit baseert zich hiervoor op volgende gronden:

  • Opleggen van oneerlijke transactievoorwaarden: Google kan misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie (90% voor search in 2019) door oneerlijke transactievoorwaarden voor te stellen die elke vorm van onderhandeling en/of vergoeding onmogelijk maakte;
  • Omzeilen van de wet: De keuze om niet te betalen voor content is onverenigbaar met de geest en het doel van de regelgeving. Met andere woorden, Google heeft te veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de regelgeving biedt om bepaalde soorten content vrijelijk weer te geven;
  • Discriminatie: het toepassen van dezelfde voorwaarden (geen vergoeding) op alle persuitgevers, ongeacht hun situatie en de waarde van de content, kan discriminatie inhouden aangezien Google economische actoren gelijk heeft behandeld in verschillende situaties zonder enige rechtvaardigheidsgrond.

Deze praktijken kunnen een misbruik van dominante machtspositie inhouden, aldus de Franse Mededingingsautoriteit.

Deze maatregelen zijn voorlopig. Ze zijn bedoeld uitgevers te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk concurrentiebeperkend gedrag. De Autoriteit zal verder onderzoek verrichten om na te gaan of Google het mededingingsrecht heeft geschonden. Voor een beslissing ten gronde is het dus nog afwachten.

Google kan beroep aantekenen tegen deze beslissing.

De volledige beslissing is hier terug te vinden.

Sensibiliseringscampagne uitgevers: Blijf in uw kot. Houd afstand. Red levens.

27 maart 2020

Nu de gezondheid van de bevolking op het spel staat, vervullen de onafhankelijke uitgevers meer dan ooit hun informatieve rol  in het belang van onze samenleving. Op de redacties is het alle hens aan dek om onophoudelijk nieuws te maken voor hun nieuwsbrieven, sites of gedrukte pagina’s, ook om te strijden tegen elke mogelijke desinformatie.

Uitgevers van kranten en magazines hebben beslist om al hun krachten te bundelen om de berichten van overheden en gezondheidswerkers nog te versterken en om te zetten in daadkrachtige verandering van het gedrag van elke burger.

Ze publiceren  een heldere sensibiliserende boodschap :

Blijf in uw kot. Houd afstand. Red levens.

 

Samen met het bureau Bonjour willen uitgevers van kranten en magazines het medische personeel en alle gezondheidswerkers ook een hart onder de riem steken voor hun tomeloze inzet, vaak op risico van hun eigen gezondheid.

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.