Home » Posts tagged "nieuwsmedia"

De nieuwe beheersovereenkomst VRT: een gemiste kan voor het Vlaamse medialandschap

11 december 2020

De VRT positioneert zich met haar online aanbod in de markt al enige jaren als een gratis concurrent van de nieuwswebsites. Dit is op meerdere vlakken problematisch.

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering werd deze problematiek erkend: De nieuwswebsite van de VRT onderscheidt zich van de websites van de private nieuwsmedia en focust enkel op het audiovisueel aanbod. Geschreven tekst dient enkel ter ondersteuning van het audiovisuele (korte informatieve verslaggeving en geen longreads).

Ook de beleidsnota Media 2019-2024 werd terecht dezelfde passage opgenomen en ook de Sectorraad Media was in haar advies van 9 juni 2020 over de beheersovereenkomst van mening dat de rol van de VRT als omroeporganisatie centraal staat, i.e. het aanbieden van audiovisuele en auditieve programma’s behoort tot de kern van haar opdracht. Ook binnen het multimediaal aanbod dient de audiovisuele opdracht centraal te staan: de grondslag van haar online verslaggeving dient een audiovisueel karakter te hebben. Tekstuele duiding is toegelaten ter ondersteuning van het audiovisuele aanbod en hierbij moet worden bestudeerd of meetbare criteria kunnen worden opgelegd aan het invoegen van additionele tekstuele verslaggeving.

De beheersovereenkomst bepaalt dat de VRT zich de komende vijf jaar niet langer als een traditionele radio- en televisieomroeporganisatie dient te profileren, maar als een publieke mediaorganisatie met focus op audio en video die de Vlaamse samenleving moet versterken.

Aangaande het tekstueel aanbod op de website bepaalt de beheersovereenkomst het volgende:

  • audio en video staan centraal in het informatie-duidingsaanbod en krijgen een prominente plaats in alle mogelijke vormen
  • duiding door journalisten en analyses door experten geven een meerwaarde en passen binnen de opdracht
  • tekst, complementair aan audio en video, is noodzakelijk om complexe verhalen of breaking news te brengen
  • opiniestukken van externen worden steeds vergezeld van audio en/of video
  • de VRT werkt verder aan een gesegmenteerd en gepersonaliseerd nieuwsaanbod om de Vlamingen nog beter te bedienen in hun nieuwsbehoeftes. Het aanbod blijft ook zonder registratie toegankelijk voor de mediagebruikers

Qua monitoring wordt er bij de KPI’s bepaald dat minstens 55%, met groeipad naar 65% tegen het einde van de beheersovereenkomst, van de items op VRT NWS duidelijk gerelateerd is aan audio en/of video-aanbod, uitgezonderd items over geschiedenis, cultuur, wetenschap en fact checks.

Een gemiste kans dus om het speelveld duidelijker af te lijnen door het invoeren van effectieve criteria, zoals een beperking in het aantal tekens, naar analogie van wat reeds bestaat bij andere openbare omroepen zoals de RTBF.

Een gemiste kans dus om een einde aan te maken aan de discussies hieromtrent en rust en evenwicht te brengen in de verhouding met de private nieuwsmedia voor de komende vijf jaar.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.