Home » Posts tagged "nultarief"

PERSBERICHT: BTW- nultarief op kranten en tijdschriften essentieel voor toegang tot onafhankelijke informatie

5 juli 2023

In het kader van de fiscale hervorming ligt momenteel een voorstel op tafel om het bestaande BTW- nultarief voor de geschreven pers op te heffen. Sinds meerdere jaren dient de consument geen BTW te betalen op de aankoop van kranten en weekbladen, (zowel in papieren als digitale vorm) voor zover deze producten aan enkele voorwaarden voldoen.

Het nultarief werd ingevoerd om de persvrijheid en het recht van toegang tot onafhankelijke informatie te garanderen. In de democratische samenleving speelt de geschreven pers met haar breed netwerk van beroepsjournalisten en correspondenten een cruciale rol als grootste producent van kwalitatieve informatie. Kranten en tijdschriften leveren op die manier een essentiële bijdrage tot informatievoorziening voor de burgers. Zij stimuleert open geïnformeerde debatten over belangrijke sociale en economische ontwikkelingen in de samenleving en bevordert het actief burgerschap door het publiek te voorzien van een brede waaier aan nieuws, opinie en duiding. Belangrijke nieuwsgebeurtenissen zoals onder meer de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben aangetoond hoe cruciaal de nood aan correcte berichtgeving is, zeker gezien de ongecontroleerde berichtenstroom via sociale media en andere vormen van fake nieuws.

Het is dan ook van het grootste belang dat de geschreven pers haar democratische rol kan blijven vervullen en dit tegen een toegankelijke prijs voor elke burger. Elke BTW-verhoging zou hiermee in tegenspraak zijn.

De toepassing van het verlaagde tarief is wettelijk beperkt tot (papieren en digitale) kranten en weekbladen met de klemtoon op actuele en algemene informatie. Meer in het bijzonder wordt vereist dat het gaat om persartikels die zijn geschreven en samengesteld door een professionele redactie van beroepsjournalisten.

Het BTW- nultarief is bovendien ingegeven door sociale motieven en geeft een positief signaal om lezen, geletterdheid, toegang tot informatie en kennis te promoten en te stimuleren, wat in de huidige omstandigheden alleen maar aan belang heeft toegenomen.

De duurzame toekomst van de lokale media wordt mede mogelijk gemaakt door het BTW- nultarief. Om een kwalitatieve pers ook in de toekomst te garanderen, moeten er voldoende inkomsten zijn om de nodige financiële investeringen te doen en om te blijven investeren in journalistiek talent. Het belang van het BTW- nultarief is enkel maar toegenomen in het licht van recente uitdagingen op de markt (verschuiving van reclame-inkomsten naar grote internationale technologiespelers; sterk gestegen papierprijzen; ongeoorloofd en grootschalig gebruik van de content door derden). Zonder sterke lokale media, dreigt ons land overspoeld te worden door informatie die afkomstig is van andere niet-verifieerbare en niet-journalistieke bronnen.

De Belgische kranten- en weekbladuitgevers pleiten bijgevolg voor het behoud van het BTW- nultarief als garantie voor een performante, onafhankelijke en voor iedereen toegankelijke geschreven pers.

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt het akkoord in de Kamercommissie Financiën inzake btw op digitale publicaties

19 maart 2019

De Commissie Financiën van de Kamer keurde vandaag op 19 maart 2019 een door Open VLD en MR ingediend wetsvoorstel goed dat het btw tarief op digitale publicaties gelijkschakelt met het tarief op de papieren publicaties. Hiermee komt er een einde aan de huidige ongelijke behandeling van digitale en papieren publicaties.

Door de gelijkschakeling, zal voortaan een nultarief gelden voor papieren en digitale kranten en weekbladen. Naar deze aanpassing werd lange tijd uitgekeken in de perssector. De bestaande praktijk dat er verschillende btw-tarieven bestaan tussen twee journalistieke producten, met dezelfde inhoud maar op een andere drager, viel anno 2019 niet langer te rechtvaardigen. Het hogere btw-tarief op digitale publicaties creëerde een onnodige drempel voor innovatie en belemmert de transitie van print naar digitaal.

Na goedkeuring door de Kamer is plenaire zitting, kan het nieuwe regime in werking treden met ingang van 1 april 2019.

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.