Home » Posts tagged "opleidingen"

MediAcademie Journalistiek: ontdek het najaarsprogramma

25 oktober 2019

Ook dit jaar organiseert Mediacademie Journalistiek enkele opleidingen in het najaar.

Deze opleidingen zijn toegankelijk voor alle medewerkers en freelancers verbonden aan een van de  leden van Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Medianetwerk Plus en Media.21.

Openbaarheid van bestuur – Onvermoede mogelijkheden voor journalisten

Donderdag 7 november 2019, 10u-13u
VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel

Politieke verantwoordelijken en openbare besturen communiceren wel richting pers en publiek, maar niet altijd alles. Nochtans is het ook heel vaak relevante informatie die verdoken blijft. Waar is die informatie te vinden, en hoe kunnen we er als journalist aan geraken? Bij wie moeten we aankloppen, en welke argumenten kan een overheidsfunctionaris inroepen om informatie niet door te spelen? Welke mogelijkheden biedt de wetgeving op de openbaarheid van bestuur? En waar kunnen we terecht als die wet niet wordt nageleefd? Op deze en verwante vragen bieden we tijdens deze infosessie een zo goed mogelijk antwoord, gebaseerd op zowel de juridische teksten als vele praktijkgevallen.

Inschrijven kan tot 4 november op info@journalist.be of info@mediacademie.be

Aangeklaagd – Je beroepsaansprakelijkheid als journalist

Donderdag 21 november 2019, 10u-13u
VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel

Het maatschappelijke klimaat verhardt, en dat wreekt zich ook op de journalistiek. Wat kan nog worden gezegd of gepubliceerd, en waar liggen de grenzen? Is er nog een verschil tussen een blogger, een influencer en een journalist? Op welke manieren kan een journalist worden aangepakt voor een fout bericht of schending van de privacy? Hoe reëel is het risico op een veroordeling? En wat is het verband met onze beroepsethiek, die door onder meer de Raad voor de Journalistiek wordt bewaakt? Deze en verwante thema’s worden tijdens onze infosessie van 21 november uitgediept. We vertrekken van een praktische code, en vullen die aan met talrijke praktische cases.

Inschrijven kan tot 18 november op info@journalist.be of info@mediacademie.be

 

Mediacademie Journalistiek: ontdek de opleidingen najaar 2018

25 oktober 2018

Ook dit jaar organiseert Mediacademie Journalistiek enkele opleidingen in het najaar.
Inschrijven voor deze opleidingen kan via info@mediacademie.be

Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor alle medewerkers en freelancers verbonden aan een van de  leden van Vlaamse Nieuwsmedia, We Media, Medianetwerk Plus en Media21.

Fake news
Datum: 26 november 2018, 12u-14u
Locatie: VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel
Inhoud:
De journalistiek onder vuur: historiek en context. Hoe omgaan met verwijten van fake news en andere mediakritiek? Hoe verhogen we de kwaliteit van ons nieuwsaanbod? En hoe herwinnen we het vertrouwen in de journalistiek?

 

GDPR
Datum: 20 november 2018, 12u-14u
Locatie: VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel
Inhoud:
Wat zijn de implicaties voor redacties en journalisten? Welke verplichtingen brengt de GDPR met zich mee, en welke vrijstellingen hebben journalisten in vergelijking met andere dataverwerkers? Hoe reageren op verzoeken van burgers om inzage in dossiers, om correctie van gegevens, om schrapping van informatie?

 

Drones
Datum: 11 december 2018 (onder voorbehoud)
Locatie: Mediahuis Groot Bijgaarden
Organisator: MA Journalistiek/Mediarte + dronefederatie
Inhoud:

  • Intro luchtvaart / Airmanship
  • Opleiding
  • Belgische drone federatie BeUAS
  • Wetgeving België & Europa
  • Toepassingsgebieden
  • Toekomst

 

Zelfdoding in de media
Diverse data
Locatie: diverse redacties in Vlaanderen
Organisator: RVDJ en Werkgroep Verder
Inhoud:
Berichtgeving over zelfdoding leidt vaak tot controverse. Journalisten vinden berichtgeving relevant en nodig vanwege de aanleiding, zoals sexting, pesten op het werk, burn-out enz. of vanwege de specifieke plaats of de (on)gebruikelijke methode, zoals het inademen van helium. Deskundigen en hulpverleners maken bezwaar en wijzen op het gevaar van copycat gedrag. Er zijn aanbevelingen voor de media, die gebaseerd zijn op richtlijnen van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en de Raad voor de Journalistiek vraagt om bij berichtgeving over zelfdoding dramatisering, gedetailleerde beschrijving en positieve voorstelling van de feiten te vermijden.
Wat dat allemaal betekent voor de dagelijkse journalistieke praktijk, wil de MediAcademie aan bod brengen in een workshop met de redacties. Geen eenrichtingsverkeer, maar een gesprek over valkuilen en kansen met Lore Vonck, coördinator van de Werkgroep Verder en Pieter Knapen, ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Lore Vonck licht de wetenschappelijke mechanismen toe die mediaberichtgeving uitoefent op suïcidale personen. Pieter Knapen gaat in op de bepalingen in de code van de Raad voor de Journalistiek en modereert het gesprek.

Mediacademie van start

6 januari 2012

De vier beroepsorganisaties van de geschreven persuitgevers – Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, UPP en VUKPP – werken dit jaar samen met de Vlaamse overheid rond opleidingen in het kader van Media-academie.
De samenwerking sluit aan bij de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid, in het bijzonder van de Vlaamse minister van Media. Deze laatste maakt voor Mediacademie 1 miljoen euro steun vrij in de vorm van een co-financiering door uitgevers.
De opleidingen voor journalisten en media-professionals versterken de diversiteit, het innovatieve karakter en de kwaliteit van een toekomstgerichte Vlaamse pers. Media-academie wil levenslang leren op de werkvloer bevorderen en zo inspelen op de veranderende evoluties waarmee redacties en uitgevers vandaag te maken krijgen.
De opleidingen zijn toegankelijk voor zij die in vast dienstverband of freelance werken voor leden-uitgevers van alle ondertekenende federaties die de deontologische code van de Raad van de Journalistiek hebben onderschreven.
Veel knowhow en ideeën kunnen tenslotte worden gehaald in de Adviesraad die wordt opgericht met een samenstelling van experten uit onder meer de pers, de uitgeverswereld, vertegenwoordigers van de opleidingen journalistiek, de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek.
 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.