Home » Kenniscentrum » Zuurstof voor de creatieve sector

Zuurstof voor de creatieve sector

6 juni 2012

Door Patrick Lacroix, voorzitter Reprobel en Managing Director Vlaamse Nieuwsmedia – Deze bijdrage verscheen eerder in het Reprobel Bulletin (Jg.11, Nr. 1, Voorjaar 2012)
Boeken, nieuwsmedia, films en muziek houden het leven draagbaar in barre economische tijden. Ze spelen ook een belangrijke rol in de lokale verankering van onze economie en helpen ons zo de crisis door te komen.
De creatieve sector haalt inkomsten uit drie verschillende bronnen: verkopen, advertenties en auteursrechten. Doordat er steeds sneller en gemakkelijker kan gekopieerd worden, dalen de inkomsten uit verkopen en advertenties en wordt het compensatiemechanisme van het auteursrecht steeds belangrijker.
Het zijn voornamelijk onze beheersvennootschappen die auteursrechten innen en onze rol wordt dus ook steeds relevanter. We vormen de brugfunctie tussen de mediaconsument en de creatieve sector. We moeten de sector voorzien van zuurstof om meer dan ooit creatief, innovatief en excellent te zijn en ondanks terugvallende verkoop- en advertentiecijfers niet te vervallen in saaie en middelmatige creaties.
Om onze taak goed te kunnen vervullen moeten we het vertrouwen genieten van alle partijen. Daartoe stellen we ons best open als een glazen huis, transparant en helder, zonder terughoudendheid. Hoeveel innen we? Hoeveel keren we uit? Wat zijn onze werkingskosten? Waartoe dienen onze reserves ook al weer?
Om onze sector te dienen moeten we proactief zijn, nieuwe technologie omhelzen en er zelfs aan de spits van durven staan. Welke innovaties voorzien fabrikanten van toestellen? Wat met prints van digitale publicaties? Hoe zit dat met cloudcomputing? Wat met smartphones en tablets? En leenrecht in een digitale omgeving?
Reprobel is een beheersvennootschap in het kwadraat. Een beheersvennootschap van beheersvennootschappen. Dat betekent dat we transparant en proactief moeten zijn in het kwadraat. We hebben meer dan anderen een voorbeeldfunctie te vervullen in de creatieve sector. Meer dan anderen moeten we ook zorgen voor zuurstof.
Auteursrecht is zuurstof. Zuurstof voor creaties. Creaties voor de kwaliteit van ons leven.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.