Home » Featured » De Vlaamse krantenuitgevers juichen de positieve houding van de IMCO-commissie tegenover het uitgeversrecht toe

De Vlaamse krantenuitgevers juichen de positieve houding van de IMCO-commissie tegenover het uitgeversrecht toe

16 juni 2017

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO-commissie) van het Europees Parlement is op 8 juni 2017 als eerste Commissie overgegaan tot de stemming van haar rapport. Hoewel het rapport van MEP Stihler uitging van een schrapping van artikel 11 inzake het uitgeversrecht, hebben de IMCO-commissieleden gestemd voor het behoud van het uitgeversrecht, zoals dit door de Europese Commissie in haar voorstel van richtlijn op 14 september werd voorgesteld.
Meer nog, het toepassingsgebied van het uitgeversrecht wordt door de IMCO-commissie zelfs versterkt door in de overwegingen aan te geven dat de bescherming ook zou moeten gelden voor de print (waar in het voorstel van de Europese Commissie enkel het digitaal hergebruik wordt beschermd). De IMCO-commissie argumenteert hierover dat ook andere rechthebbenden van een naburig recht (fonogramproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties) over de volledige reikwijdte van rechten beschikken, zowel voor print als voor digitaal. Terecht wordt aangehaald dat aan de papieren publicaties dezelfde bescherming moet worden toegekend.
Een wettelijke verankering van een uitgeversrecht is noodzakelijk om de diversiteit van nieuws en de toekomst van kwaliteitsvolle journalistiek in Europa te verzekeren. Nieuwsuitgevers investeren miljoenen euro’s in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en moeten hun content dan ook eerlijk kunnen vermarkten. Een uitgeversrecht versterkt de positie van nieuwsuitgevers ten opzichte van derden om te kunnen optreden tegen aggregatoren en internetplatforms die content op ontoelaatbare wijze hergebruiken.
Ondertussen is ook bekend geraakt dat de Maltese Europarlementariër Theresa Comodini Cachia (EPP), rapporteur van de Commissie Juridisch Zaken opstapt en een mandaat in het Maltese Parlement zal opnemen. Comodini zwakte in haar rapport van de Commissie Juridische Zaken het uitgeversrecht af tot een vermoeden van representativiteit dat enkel kan worden ingeroepen bij geschillenprocedures. Duits Europarlementslid Axel Voss werd intussen door de EPP-groep aangesteld als nieuwe rapporteur.
Vlaamse Nieuwsmedia blijft hopen dat nieuwsuitgevers aan de eindmeet de juridische erkenning zullen krijgen die ze nodig hebben teneinde een sterkere onderhandelingspositie te bekomen  en te kunnen optreden tegen ongeautoriseerd hergebruik van hun publicaties voor commerciële doeleinden.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.