Home » Featured » Europese Commissie vraagt extra bescherming voor journalisten

Europese Commissie vraagt extra bescherming voor journalisten

17 september 2021

De Europese Commissie heeft zijn aanbevelingen gepubliceerd inzake het waarborgen van de bescherming, de veiligheid en de emancipatie van journalisten en andere mediaprofessionals in de Europese Unie. De aanbevelingen sporen de lidstaten aan om binnen de achttien maanden concrete acties te ondernemen zodat de mediavrijheid, mediapluralisme, het recht op informatie, het recht op vrije meningsuiting, het recht op integriteit en het recht op non-discriminatie gepromoot en beschermd worden.

Concreet vraagt de Europese Commissie volgende zaken te ondernemen:

  • Lidstaten moeten alle strafbare feiten gepleegd tegen journalisten – of deze nu offline of online gebeuren – onderzoeken en vervolgen. De lidstaten worden ook aangespoord informatie over deze feiten te delen met andere lidstaten.
  • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten en de journalisten met elkaar in dialoog treden om (i) dreigementen en aanvallen tegen journalisten te voorkomen; (ii) persoonlijke bescherming te bieden aan journalisten die bedreigd worden met een fysieke aanval; (iii) de rol van journalisten tijdens protesten en demonstraties te erkennen en procedures op te stellen waarbij hun werk verzekerd wordt.
  • Lidstaten moeten gratis ondersteunende diensten aanbieden aan journalisten en andere mediaprofessionals die juridisch advies, psychologische ondersteuning en journalisten onderdak bieden. Daarnaast zijn er contactpunten nodig die journalisten en redacties steun bieden bij online bedreigingen en intimidaties.
  • Lidstaten moeten erop toezien dat publieke autoriteiten transparante, eerlijke en non-discriminatoire voorwaarden en procedures opleggen voor journalisten tijdens persconferenties en andere evenementen. Daarnaast moeten journalisten ook makkelijk toegang krijgen tot de nodige publieke informatie.
  • Lidstaten moeten ondersteuning bieden aan zelfregulerende instanties en andere sector-gerelateerde verenigingen wanneer zij opleidingsactiviteiten aanbieden (o.a. over het voorkomen en het bestrijden van geweld en intimidaties tegen journalisten). Deze moeten aanbevolen worden aan redacties zodat ook zij intimidaties, bedreigingen en geweld ten opzichte van hun journalisten kunnen voorkomen.
  • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten en werkgroepen regelmatig rapporteren over hun bevindingen naar de preventie van online bedreigingen en aanvallen tegen journalisten. Er moet onder meer vermeld worden of de genomen maatregelen van de lidstaat effectief zijn. Daarnaast moet ook samengewerkt worden met online platformen om deze bedreigingen te voorkomen.
  • Lidstaten moeten eveneens concrete maatregelen nemen ter bescherming van vrouwelijke journalisten en andere minderheidsgroepen.

© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.