Home » Featured » Jaarverslag JEP 2017: slechts 25% van de advertentiecampagnes diende te worden aangepast of stopgezet

Jaarverslag JEP 2017: slechts 25% van de advertentiecampagnes diende te worden aangepast of stopgezet

7 september 2018

In 2017 heeft de JEP 189 dossiers behandeld op basis van 417 klachten. Het aantal behandelende klachten waarvoor een dossier werd geopend, is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (186 klachten). Deze sterke toename kan deels worden verklaard door een aantal dossiers op basis van relatief hoge aantallen klachten (bv. 99 klachten in het dossier van de mobiele affichagecampagne van ‘Rich Meet Beautiful’).

Vergeleken met de 131 klachtendossiers van 2016 gaat het om een toename met 44% wat het aantal behandelde dossiers betreft. Dossiers die betrekking hebben op de nieuwe bevoegdheden van de JEP sinds februari 2017 (de JEP is bevoegd voor alle vormen van reclame-inhoud die verspreid wordt via digitale media, affichage, folders en brochures  en reclamedragers op verkooppunten) nemen 41% van deze toename voor hun rekening. Anders gezegd maken de klachtendossiers die resulteren uit deze bevoegdheidsuitbreiding 13% van het totaal aantal in de loop van 2017 behandelde klachtendossiers uit.

De JEP heeft in 2017 in 69% van de dossiers gemeend geen opmerkingen te formuleren, in 26% van de gevallen was de JEP evenwel genoodzaakt  een beslissing tot wijziging of stopzetting te nemen. Wanneer wij dit cijfer vergelijken met de gegevens van 5 jaar geleden dan betekent dit een positieve verbetering met ongeveer 20 %. In de overgrote meerderheid hebben de adverteerders de Jurybeslissingen vrijwillig gerespecteerd. Niettemin was de JEP in vijf dossiers genoodzaakt om de niet-naleving van haar beslissing mee te delen aan de Raad voor de Reclame. Drie van deze vijf dossiers hadden betrekking op de nieuwe bevoegdheden van de JEP, met name de affichage op vrachtwagens.
In 3% van de gevallen heeft de JEP een advies van voorbehoud gericht aan de betrokken adverteerders, die zelf de verantwoordelijkheid behouden over het gevolg dat ze willen geven aan dit advies.

De JEP behandelde anderzijds 16 adviesaanvragen vanuit de reclamesector.
De Jury in hoger beroep kwam vier keer bijeen en behandelde zeven dossiers. In vier van de zeven gevallen heeft de jury in hoger beroep de beslissing van de jury in eerste aanleg bevestigd. In 2 gevallen verklaarde de jury het hoger beroep deels gegrond en één verzoekschrift werd onontvankelijk verklaard.
Meer informatie vindt u in het jaarverslag 2017.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.