Home » Featured » #Uitgeversrecht: Debat 28/09/2016 –Marietje Schaake

#Uitgeversrecht: Debat 28/09/2016 –Marietje Schaake

30 september 2016

Op 28 september 2016 organiseerde Marietje Schaake in het Europees Parlement een debat over het auteursrecht en vrijheid op het internet. Panelleden waren Stef van Gompel (Universiteit van Amsterdam), Siada El Ramly (EDIMA), Raegan MacDonald( Mozilla), Lisette Kalshoven (Comunia, Kennisland) en Wout van Wijk (News Media Europe).

Stef van Gompel opende het debat stellende dat er geen enkel bewijs voorhanden is dat de toekenning van een uitgeversrecht de toenemende daling van inkomsten uit print en de ongelijke waardeverdeling tussen zij die content produceren en zijn die content distribueren, zal oplossen.  Hij erkende wel dat de handhaving van rechten door uitgevers in een concurrentieverstorende markt voor problemen zorgt, wat wel door een uitgeversecht zou kunnen worden opgelost.  Saida El Ramily verwees naar  eerdere wetgevende initiatieven in Spanje en Duitsland waarbij het invoeren van dergelijke maatregel geen positief effect had op het aantal nieuwspublicaties en de kwaliteit daarvan.  Anderen waren vooral bekommerd om de een vrij internet en vrij hyperlinken.

Wout van Wijk benadrukte terecht dat een uitgeversrecht de vrije toegang tot het internet niet zal belemmeren, de consument niet met extra kosten zal opzadelen en de creativiteit en innovatie in de online mediasector niet zal verhinderen. Integendeel, het uitgeversrecht zal uitgevers eindelijk erkennen als rechthebbenden zodat zij kunnen optreden tegen derden inbreukmakers die hun content op ontoelaatbare wijze hergebruiken en kunnen worden vergoed voor het commercieel gebruik van hun content  waardoor meer middelen vrijkomen om journalisten te vergoeden en te  investeren in nieuwe en kwaliteitsvolle journalistiek.

Het uitgeversrecht zoals voorzien door in de ontwerprichtlijn is in die zin dan ook niet te vergelijken met eerdere initiatieven in Duitsland en Spanje: het uitgeversrecht kent persuitgevers een exclusief recht toe om al dan niet het hergebruik van hun content toe te staan mét de mogelijkheid om hiervoor al dan niet een vergoeding te regelen via een licentie. De vrees dat een uitgeversrecht de regels rond het hyperlinks opzij zal zetten, is eveneens ongegrond.  Uitgevers willen juist hun lezers aanmoedigen om te linken naar artikels en dit zal in de toekomst ook niet veranderen.

Uitgevers wachten al heel lang om meer zekerheid te krijgen en erkend te worden als rechthebbenden  in de Europese regelgeving inzake auteursrecht. In de huidige regeling wordt immers geen rekening gehouden met het feit dat derden inbreukmakers voordeel halen uit de waarde die door uitgevers wordt gecreëerd door de  content te hergebruiken zonder licentie en winst te genereren op de kap van de door de uitgevers gepubliceerde content. In een wereld waar inkomsten uit advertenties een belangrijke rol spelen voor de uitgevers en waar de marktdominantie van grote internetplatformen en sociale media een groot deel van deze inkomsten weghalen, moet er een gelijk speelveld worden gecreëerd waar uitgevers een faire vergoeding krijgen voor de commerciële exploitatie van hun content.

Marietje Schaake sloot het debat alvast af met de boodschap het uitgeversrecht verder te zullen bestuderen vanuit verschillende oogpunten, rekening houdend met het algemeen belang, de persvrijheid, vrijheid van informatie, vrije marktconcurrentie en vanuit een level playing field. Ze was tevens geïnteresseerd in studies over mogelijke positieve gevolgen van een invoering van een uitgeversrecht. Vlaamse Nieuwsmedia bracht in 2014 samen met The Ppress en LAPRESSE.BE een rapport uit dat het hergebruik zonde licentie van nieuwscontent in kaart brengt en het belang van een ondersteunend juridisch kader, i.e. de invoering van een uitgeversrecht, onderstreept (zie voor meer info: https://www.vlaamsenieuwsmedia.be/newsroom/2014/02/uitgevers-vragen-efficiente-aanpak-van-online-hergebruik-van-artikels-zonder-licentie).

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.