Home » Featured » Vlaamse Nieuwsmedia tekenen Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag

Vlaamse Nieuwsmedia tekenen Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag

7 maart 2022

Vandaag, 7 maart 2022, heeft de Vlaamse Mediasector in het bijzijn van Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, de engagementsverklaring inzake het Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag ondertekend.

Het Actieplan, waar ruim twee jaar aan is gewerkt, bevat enkele concrete doelstellingen en acties die de mediasector moeten helpen grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, dit zowel preventief als reactief:

  • Het opvolgen van het Sociaal Charter voor de Media. Hierin werd geĆ«ngageerd een helder integriteitsbeleid te voeren d.m.v. een integriteitscode of vermelding in het arbeidscontract. Dit voorziet onder meer hoe de organisatie omgaat met individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen, welke maatregelen ze nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de mogelijke procedures om dit gedrag te melden.
  • Het oprichten van enerzijds een sectoraal overlegplatform waarin teruggekoppeld wordt met de acties genomen in het kader van het Actieplan en anderzijds van een stuurgroep om richting te verlenen.
  • Het monitoren van welzijn en grensoverschrijdend gedrag.
  • Het uitwerken van een welzijnsbeleid in het kader van preventie. Dit omvat o.a. het in de kijker zetten van bestaande tools, het opstellen van een duidelijk begrippenkader, het bekendmaken van hulplijnen en het promoten van genderkamers. Daarnaast moet ingezet worden op het sensibiliseren van omstaanders die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag en het hen leren hiermee om te gaan. Ook zal een vlaggensysteem worden gehanteerd waarbij via tekeningen en andere vormen gewerkt wordt om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De vertrouwenspersoon moet het aanspreekpunt zijn voor alle personen en moet dusdanig aanwezig zijn in de bedrijven. Voorts wordt ingezet op intimiteitscoƶrdinatie, waarbij gewaakt wordt over mentale en fysieke veiligheid van de cast en crew bij producties.
  • Onderwijsinstellingen worden ondersteund zodat studenten die stage lopen zich bewust zijn van hoe ze moeten omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Verslaggeving over grensoverschrijdend gedrag moet op een serene manier gebeuren met respect voor de journalistieke autonomie.

 


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.