Home » Featured » Uitgevers krijgen een gunstig oordeel van de JURI-commissie met betrekking tot het uitgeversrecht

Uitgevers krijgen een gunstig oordeel van de JURI-commissie met betrekking tot het uitgeversrecht

21 juni 2018

Op 20 juni vond er een belangrijke stemming plaats in de Commissie voor Juridische zaken (JURI-Commissie) inzake het voorstel van richtlijn inzake auteursrechten. De 4 betrokken commissies van het Europees Parlement (de IMCO-Commissie, de CULT-Commissie, de ITRE-Commissie en de LIBE-Commissie) hadden de voorbije maanden reeds hun stemming uitgebracht. Nu heeft de JURI-Commissie eindelijk het mandaat van het Europees Parlement gestemd om in trialoog onderhandeling te kunnen gaan met de Europese Raad. In navolging van de andere commissies heeft ook de JURI-Commissie het uitgeversrecht positief beoordeeld.

In de huidige auteursrechtelijke wetgeving is het namelijk nog steeds zo dat, in tegenstelling tot film- en muziek producenten, uitgevers geen eigen recht hebben en dus niet over voldoende juridische bescherming beschikken. Uitgevers pleiten al jaren om dezelfde erkende status te verkrijgen. Op 14 september 2016 stelden de Europese commissarissen Andrus Ansip en Günther Oettinger het voorstel van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn voor. Door de razendsnelle digitale ontwikkelingen drong een modernisering van het auteursrecht zich op die is aangepast aan de 21ste eeuw. Artikel 11 van dit voorstel voert een uitgeversrecht in dat aan de bezorgdheden van de uitgevers tegemoetkomt.

Het uitgeversrecht beoogt, als aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken zodat uitgevers met derden overeenkomsten kunnen sluiten gericht op het hergebruik van hun digitale content. Hierdoor kunnen uitgevers uit eigen hoofde aanspraken verwerven op de exploitatie van de door hen uitgegeven content. Deze versterking van de positie van de uitgever zal meer zekerheid bieden en zal vooral een hulpmiddel zijn om op te treden tegen parasieten en content aggregatoren die zelf geen bijdrage leveren aan de totstandkoming van content en creatieve inspanningen van uitgevers en de content zonder licentie op ontoelaatbare wijze hergebruiken.

De invoering van een uitgeversrecht is noodzakelijk omdat een gelijk speelveld kan worden gecreëerd op het internet. De JURI-Commissie erkent hiermee nu ook de belangrijke rol van uitgevers in het Europese medialandschap. Nieuwsuitgevers investeren miljoenen euro’s in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van content door een pluriform aanbod aan te beiden. Momenteel biedt het huidig juridisch kader onvoldoende bescherming om investeringen terug te kunnen verdienen. Nieuwsmedia moeten in staat zijn hun content eerlijk op de markt te brengen en daar een faire vergoeding voor in de plaats krijgen. Artikel 11 van de Auteursrechtrichtlijn verschaft uitgevers van perspublicaties de noodzakelijke rechten om hun perspublicaties te kunnen vermarkten.

Het Europees Parlement en de Raad hebben nu elks hun oordeel op tafel liggen. Indien het mandaat van de JURI-Commissie niet wordt gecontesteerd, kunnen de onderhandelingen in de trialoog tussen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement, worden opgestart wat de laatste stap is in het lange onderhandelingsproces met betrekking tot het uitgeversrecht. Indien het mandaat toch gecontesteerd zou worden (door minstens 76 MEP’s), dient het Europees Parlement eerst begin juli nog plenair te stemmen over de tekst die het voorwerp uitmaakt van het mandaat vooraleer de trialoog onderhandelingen kunnen worden opgestart.

Vlaamse Nieuwsmedia hoopt dat nieuwsuitgevers de juridische erkenning zullen krijgen die ze nodig hebben om een sterkere onderhandelingspositie te bekomen en te kunnen optreden tegen ongeautoriseerd hergebruik van hun publicaties voor commerciële doeleinden.


© 2019 Vlaamse Nieuwsmedia

Intranet

U heeft een login nodig om de intranet te kunnen raadplegen.
Naar het intranet

Zoeken

Newsalerts

Schrijf je in op onze nieuwsalerts en blijf op de hoogte.